Đã tinh giản 9.129 biên chế

0 Duy Tiến

ANTĐ Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và phổ biến kế hoạch của Chính phủ về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12-1.

Ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 31-12-2015, đã có 25 lượt bộ, ngành và 64 lượt địa phương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015, 2016 với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 9.129 người.

Trong đó, khối Đảng, đoàn thể là 303 người; khối hành chính 1.084 người, khối sự nghiệp  5.695 người; khối cán bộ, công chức cấp xã 1.868 người; doanh nghiệp Nhà nước 39 người. Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã có 10 bộ, ngành và 35 địa phương đề nghị giải quyết tinh giản biên chế với số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế 3.748 người.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, đợt tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, kể cả về tổ chức bộ máy, cơ chế tuyển dụng, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng... Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy cao nhất. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng lưu ý, tinh giản biên chế phải gắn với đề án “xác định vị trí việc làm” và đảm bảo đúng người, đúng đối tượng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top