Đa số khu công nghiệp không quy hoạch khu xử lý chất thải

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Cục Bảo vệ Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa hoàn thành đợt khảo sát tình hình quản lý môi trường các khu công nghiệp (KCN).

Đa số khu công nghiệp không quy hoạch khu xử lý chất thải

(ANTĐ) - Cục Bảo vệ Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa hoàn thành đợt khảo sát tình hình quản lý môi trường các khu công nghiệp (KCN).

Theo đánh giá sơ bộ của đoàn khảo sát, hầu hết các KCN đã không quy hoạch khu xử lý chất thải rắn, chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chung cho toàn KCN, chưa thiết lập hệ thống thu gom, phân loại, lưu trữ vận chuyển chất thải rắn, nguy hại...

Cũng theo nhận định của đoàn khảo sát, công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại hầu hết các KCN chưa chặt chẽ. Nhiều doanh nghiệp thuộc KCN còn có tư tưởng đối phó trong việc xử lý nước thải, khí thải.

Đợt khảo sát này cũng cho thấy, đa số các KCN đều không có bộ phận chuyên trách về quản lý môi trường mà chỉ là cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải hoặc kiểm tra chất lượng nước.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top