Đà Nẵng kỷ luật nghiêm khắc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt có sai phạm

2 Thành Nam
ANTD.VN - Thành ủy Đà Nẵng vừa xem xét, thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt do có vi phạm. Theo đó, Thành ủy đã kỷ luật cảnh cáo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp Đà Nẵng; kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 18-1, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá XXI đã họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng, trong việc thực hiện chưa đúng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND TP, chưa chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nhân sự thuộc khối Chính quyền trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định; chỉ đạo UBND TP rà soát, kiểm tra các dự án, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố chưa kịp thời, khi phát sinh một số dự án, công trình vi phạm thì xử lý thiếu kiên quyết.

Căn cứ Quy định 263-QĐ/TW ngày 08-10-2014 của Ban Chấp hành Trung ương; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng.

Cảnh cáo 2 trưởng ban Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng trong việc tham mưu công tác cán bộ dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Trần Đình Hồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Trần Thanh Vân.

ảnh 1

Thành ủy Đà Nẵng đã kỷ luật nghiêm khắc 5 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy  trong việc tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho phép chỉ định thầu 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét trách nhiệm của đồng chí khi đang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng UBND TP đã tham mưu lãnh đạo UBND TP ban hành các văn bản không đúng với quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Đào Tấn Bằng.

Khiển trách 2 Giám đốc Sở

Đối với đồng chí Vũ Quang Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố,

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vũ Quang Hùng trong việc buông lỏng vai trò tham mưu quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Vũ Quang Hùng.

Đối với đồng chí Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Lê Quang Nam trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Lê Quang Nam.

bình luận(2 bình luận)

20x20Xuân Phạm

Qua bình thường ! Sai phạm mà chỉ cảnh cáo với khiển trách thì chẳng có tác dụng gì !

20x20ĐỖ LÊ

Toàn là cảnh cáo, khiển trách, nghiêm túc rút kinh nghiệm thì chưa được, phải cách chức thì mới xứng đáng!

Cùng chuyên mục
Top