CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy:

Đa dạng và hiệu quả

0 H.Q
ANTD.VN - Đó là tổng kết, đánh giá kết quả nổi bật của Tổng cục Chính trị CAND đối với công an các đơn vị, địa phương, qua 3 năm (từ 2013 đến nay) triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2018.

Theo đánh giá của Tổng cục Chính trị CAND, thời gian qua, việc tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã góp phần rèn luyện đạo đức Cách mạng cần, kiệm, liêm, chính; xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất; nâng cao tinh thần, trách nhiệm đối với công việc. Nhiều đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa nội dung phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” thành tiêu chí thi đua; đồng thời tập trung rà soát, bổ sung và xây dựng ban hành mới các quy định, quy trình, quy chế công tác, đề ra cơ chế giám sát việc thực hiện.

Phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã động viên, cổ vũ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sỹ; góp phần chuyển biến về tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử vì nhân dân phục vụ. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, không ngại khó khăn gian khổ… Các tổ chức quần chúng trong CAND tham mưu, tổ chức nhiều hình thức sáng tạo trong thực hiện và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên, hội viên. Đồng thời, việc thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an các địa phương; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND tận tụy, vì nhân dân phục vụ…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top