Cứu tàu

0 Đào Cốc Lục Tiên
(ANTĐ) - Chú Ốc không biết mắc bệnh gì cứ lẩm nhẩm đếm:

Cứu tàu

(ANTĐ) - Chú Ốc không biết mắc bệnh gì cứ lẩm nhẩm đếm:

- Một, hai, ba… ba ngàn.

Thầy Nghêu nhảy lưng tưng hỏi:

- Nãy giờ mày cứ đếm xuôi từ một đến ba ngàn, rồi lại đếm ngược từ ba ngàn đến một là sao hở Ốc? Mày mắc bệnh đếm à?

- Không bệnh mà cũng như bệnh vì 3.000 là con số biết nói, nó nói lên 3.000 con tàu đánh cá xa bờ ở Cà Mau phải nằm bờ vì đi biển có đánh bắt được cá vẫn lỗ.


Thầy Nghêu hấp háy đôi mắt mờ hỏi:

- Lỗ là thế nào?

- Giá xăng tăng nhưng giá thu mua cá không tăng, ngư dân than là giá thu mua cá của nhà máy chế biến thủy sản trong nước thấp hơn bán cho nước ngoài 30%.

Trùm Sò nghe thế liền phán:

- Không được, không được, ai lại làm ăn thế.

Hến cong cớn hỏi:

- Không làm ăn thế là làm ăn thế nào?

- Phải mua bằng giá người ta mua chứ. Làm ăn phải có lãi ngư dân mới đi đánh bắt chứ lỗ mà vẫn đi đánh bắt cho sạt nghiệp à?

Hến càng cong cớn tợn:

- Không phải chuyện của sếp.

- Sao lại không? Công ty mình có chung vốn với Hai Lúa thu mua cá chế biến. Nếu ngư dân không đi đánh bắt, hoặc bán sản phẩm ra ngoài với giá cao thì nhà máy chế biến lấy nguyên liệu đâu ra mà chế biến?

Chú Ốc gật gù:

- Như thế là nhà máy cũng… nằm chờ.

- Cũng có nghĩa là chờ… chết. Nghêu nhấn mạnh.

Trùm Sò liền bấm máy gọi cho Hai Lúa:

- Hê lô anh Hai, khỏe không?

- Khỏe cái con khỉ, đang mệt đứt hơi vụ 3.000 con tàu đánh bắt cá xa bờ ở Cà Mau đang nằm bờ đây.

- Biết rồi, mình phải hợp sức cứu tàu, cứu ngư dân chứ anh Hai.

- Cứu cách nào?

- Mua cá của ngư dân bằng với giá họ bán cho nước ngoài. Xăng lên, giá mua cũng phải tăng cho ngư dân sống với chứ?

Hai Lúa cười, nói ào ào, giọng phấn khởi:

-  Lần đầu tiên làm ăn chung tao mới thấy chú mày dám quyết… một chuyện đúng. Ô kê, phải cứu tàu và cứu ngư dân cũng là tự cứu nhà máy của mình thôi.

Đào Cốc Lục Tiên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top