Cử tri cần gì?

0 Đan Thanh
Không đặt ra mục tiêu bầu cử xong sớm để lấy thành tích” đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong buổi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại Hà Nội. Yêu cầu của cuộc bầu cử sắp tới là gì?

Cử tri cần gì?

Không đặt ra mục tiêu bầu cử xong sớm để lấy thành tích” đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong buổi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại Hà Nội. Yêu cầu của cuộc bầu cử sắp tới là gì?

 Bầu đúng, bầu đủ, dân chủ và đúng luật. Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 10 ngày, đây là thời gian các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, đến với dân, nghe dân bằng nhiều cách. Nghe dân đóng góp ý kiến cho các chương trình hành động cụ thể liên quan đến dân sinh là cách bày tỏ cam kết, lời hứa trước dân.

Có thể nói, kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ “hội nhập” này quyết định ở giai đoạn chuẩn bị hiện nay. Sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho nguyện vọng của dân, xứng đáng là đại biểu của dân, do dân, vì dân, thì bản thân cử tri phải có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu, nghiên cứu nhân thân, năng lực, trình độ, đạo đức của các ứng cử viên. Nếu chia thời gian tiếp xúc cử tri của một ứng cử viên, rõ ràng là không đủ “phủ kín” thông tin tới mọi người. Hiện nay, hình thức phổ biến là các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, bày tỏ tâm tư, quyết tâm. Các tổ dân phố, phường, xã trao đổi, bàn bạc về tiểu sử, năng lực và chương trình hành động của ứng cử viên. Điều này là rất cần thiết nhưng chưa đủ. Cử tri cần gì? Họ cần những thông tin trực tiếp, tiếp xúc trực tiếp, đối thoại trực tiếp với những người mà mình lựa chọn, bỏ lá phiếu tín nhiệm và tin cậy, Song, cử tri còn rất cần những thông tin gián tiếp. Nét đổi mới lần bầu cử này là  các ứng cử viên là người sống gần dân, dân biết. Tuy vậy, một vài dòng tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, thành tích hay một chương trình hành động ngắn gọn liệu có đầy đủ thông tin cần thiết? Nhất là những thông tin quan trọng này phần lớn chỉ phát trên... loa phường, xã. Muốn “chọn mặt gửi vàng”, chọn ai, bầu ai, không tái diễn tình trạng “gạch tên” cho xong, “bầu cử xong sớm để lấy thành tích”, cử tri rất cần có trong tay những thông tin chi tiết, cụ thể của các ứng cử  viên đại biểu Quốc hội.

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top