Cử nhân hay công nhân?

0 Tú Men
ANTĐ Chuyện học hành bằng cấp ở nước ta hóa ra rắc rối thật. Càng gỡ rối, càng mở nhiều trường đại học lại càng “loạn”.

- Loạn đầu vào, đầu ra, loạn nhất là chất lượng, bằng cấp. Công lập, dân lập, tại chức, hàm thụ không biết đâu mà lần. Thế nên Luật Giáo dục đại học đã soạn thảo vài lần chưa xong.
- Quốc hội vừa thảo luận Luật, yêu cầu buộc các trường đại học phải kiểm định chất lượng, công khai thông tin về chất lượng, thu chi.
- “Không thầy đố mày làm nên”, không có thầy nào sống được bằng nghề giáo nếu không dạy thêm, kiếm thêm. Cho nên các trường phải được tự chủ về tài chính, nhân sự.
- Tầm vĩ mô chẳng đến lượt ông và tôi bàn. Chuyện vi mô nóng hổi thì nhiều. Công ty điện tử Foster ở Đà Nẵng có 7.500 công nhân, trong đó có khoảng 700 công nhân lắp ráp thủ công có bằng đại học, cao đẳng, có người sở hữu 2 bằng.
- Bao năm đèn sách, bao tiền của, công sức cuối cùng trở thành thợ thủ công, chỉ cần đào tạo một tuần.
- Có cô công nhân tâm sự, cầm trên tay bằng đại học công lập loại khá, rồi chứng chỉ Anh ngữ, tin học; tay kia cầm đồng lương rẻ mạt mà ứa nước mắt.
- Cử nhân đi làm công nhân thì quả là cám cảnh, lãng phí thật. Đến bao giờ cử nhân ra cử nhân, công nhân ra công nhân, ai cũng được coi trọng, trọng dụng đối xử như nhau?

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top