Cứ 5 năm điều chỉnh kế hoạch phòng chống ô nhiễm

0 Thành Nam
(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 120/2008/NĐ-CP về quản lý lưu vực sông. Theo đó, tài nguyên nước trong lưu vực sông sẽ được quản lý theo nguyên tắc thống nhất, không chia cắt giữa các cấp hành chính.

Cứ 5 năm điều chỉnh kế hoạch phòng chống ô nhiễm

(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 120/2008/NĐ-CP về quản lý lưu vực sông. Theo đó, tài nguyên nước trong lưu vực sông sẽ được quản lý theo nguyên tắc thống nhất, không chia cắt giữa các cấp hành chính.

Sông Tô Lịch mặc dù đã được kè hai bên bờ nhưng vẫn bị ô nhiễm
Bộ TN-MT là cơ quan trình Chính phủ ban hành danh mục lưu vực sông liên tỉnh và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch lưu vực sông; kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường nước và phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm trên lưu vực sông cũng như giải quyết các tranh chấp về tài nguyên nước giữa các Bộ, ngành, địa phương.

Quy hoạch lưu vực sông sẽ được lập theo kỳ hạn 10 năm một lần. Thời gian lập đồ án quy hoạch lưu vực sông không quá 24 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường nước và phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm trên lưu vực sông được lập theo kỳ hạn năm 5 năm một lần.

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top