Công trình sở hữu toàn dân không được cấp “sổ hồng”

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Nguyễn Mạnh Hà vừa ký Công văn số 40/BXD-QLN hướng dẫn việc cấp Gấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Công trình sở hữu toàn dân không được cấp “sổ hồng”

(ANTĐ) - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Nguyễn Mạnh Hà vừa ký Công văn số 40/BXD-QLN hướng dẫn việc cấp Gấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Theo đó, trường hợp công trình xây dựng thuộc sở hữu toàn dân do các doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý thì không thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Song đối với công trình xây dựng thuộc sở hữu toàn dân nhưng đã được Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp để quản lý hoặc được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top