Công tác tư tưởng phải luôn đổi mới, không sáo mòn

0 (Theo TTXVN)
ANTĐ Ngày 9-1, ngành tuyên giáo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, biểu dương những kết quả quan trọng của công tác tuyên giáo năm 2012, nhấn mạnh phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2013 và các năm tiếp theo. Tổng Bí thư lưu ý, năm 2013, ngành tuyên giáo cần nắm chắc chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nắm bắt tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, triển khai đồng bộ các hoạt động một cách bài bản, chất lượng, hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương thức mới, phù hợp. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. 

Tổng Bí thư chỉ rõ: Trước những yêu cầu, đòi hỏi cao đối với công tác tuyên giáo, cần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, kiên định nguyên tắc, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nắm chắc và vận dụng sáng tạo để thực hiện đường lối của Đảng, phải vững vàng không dao động, trong khó khăn càng phải vững tâm, củng cố, tăng cường niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào nhân dân, vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhà nước, trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi lời nói, việc làm, hành động phải nhằm vào mục tiêu đó, tạo cho được chuyển biến trên thực tế. Công tác tuyên giáo cần quan tâm hơn nữa các vấn đề: giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối nội và đối ngoại, vừa tuyên truyền mặt tích cực, vừa phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để hoàn thành trọng trách được giao, ngành tuyên giáo cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, luôn giữ gìn, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối, có trình độ chuyên môn giỏi, nói được, viết được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, thực sự là lực lượng xung kích đi đầu về tư tưởng chính trị. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top