Công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương khóa XII được thực hiện chặt chẽ, dân chủ

0 Duy Tiến

ANTĐ Bên lề buổi họp báo thông tin về Đại hội XII của Đảng sáng qua, 18-1, đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã chia sẻ về công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương khóa XII và việc tiếp thu ý kiến nhân dân vào các văn kiện quan trọng của Đại hội XII.

ảnh 1
- PV: Từ 15-9-2015, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng đã được đăng tải để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Xin đồng chí cho biết ý kiến của nhân dân sẽ được tiếp thu ra sao? 

- Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế xã hội trình Đại hội XII của Đảng, đã có 26 triệu lượt ý kiến góp ý. Các ý kiến rất phong phú, đề cập đến tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung góp ý về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng; về phòng chống tham nhũng. Cũng có rất nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng Đảng; về bảo vệ độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong tình hình mới, trong đó có cả vấn đề Biển Đông. Các ý kiến góp ý đã được Trung ương Đảng chỉ đạo tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII tới đây.

- Xin đồng chí cho biết tại Đại hội XII của Đảng, tinh thần dân chủ sẽ được phát huy như thế nào trong quyết định các văn kiện quan trọng và đặc biệt là công tác nhân sự?

- Về 2 nội dung quan trọng nhất tại Đại hội XII tới đây là đường lối của Đảng trong 5 năm tới và công tác nhân sự, trong quá trình thảo luận, nếu còn ý kiến khác nhau, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu kín để quyết định. Riêng về nhân sự, quá trình chuẩn bị nhân sự để trình Đại hội XII đã được chuẩn bị rất sớm, đúng quy trình, quy định của Đảng, tuân thủ Điều lệ Đảng. 

Cụ thể, từ tháng 9-2013, sau khi thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, các công việc về nhân sự đã bắt đầu triển khai. Đến tháng 4-2015, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thông qua phương hướng về công tác nhân sự Trung ương khóa XII; sau đó Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo các Tỉnh/ Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan Trung ương, bộ ngành làm theo quy trình đề cử, giới thiệu nhân sự để đưa vào danh sách đề cử nhân sự Trung ương khóa XII. 

Cả 3 hội nghị Trung ương gần đây (12, 13, 14) cũng đều cho ý kiến về công tác này. Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện rất minh bạch, khoa học, chặt chẽ, đặc biệt là rất dân chủ qua hình thức bỏ phiếu kín. Tại Đại hội XII tới đây chắc chắn cũng sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự trên tinh thần chặt chẽ, dân chủ như vậy.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top