Công khai “danh sách đen” doanh nghiệp gây ô nhiễm

0 K.T
ANTĐ Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với các bộ, ngành về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
Phó Thủ tướng đánh giá, kết quả triển khai chủ trương xử lý ô nhiễm môi trường thời gian qua còn nhiều hạn chế, việc thực hiện chưa bám sát các nội dung chỉ đạo trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thiếu công khai thông tin về cơ sở ô nhiễm... Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, bám sát cơ sở, hỗ trợ các địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng, bám sát các mục tiêu, yêu cầu, giải pháp đã đề ra.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top