Công đoàn đối thoại ngay tại cơ sở, nắm bắt kịp thời bức xúc của người lao động

0 Minh Tài
ANTD.VN - Trong phát biểu tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018-2023), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nêu đề nghị, từng cấp công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người lao động.

ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới thăm, tặng quà và trò chuyện với công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội dịp Tết Mậu Tuất 2018

Trước cử tọa Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đánh giá cao ý chí phấn đấu của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội, vấn đề việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn. Sự vững vàng và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của toàn thể đội ngũ những người lao động Thủ đô là tấm gương sáng, tiêu biểu cho phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng”. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm với Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023. 

Chủ động giải quyết tranh chấp lao động từ cơ sở

Về nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần “tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng các tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động của Thủ đô mạnh về tổ chức, vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, làm nòng cốt trong xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước”. 

Trước yêu cầu đó, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các cấp Công đoàn từ thành phố đến cơ sở cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định hơn nữa vai trò là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hóa, tinh thần...

Đồng thời, các cấp Công đoàn từ thành phố đến cơ sở cần chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, người lao động để sẵn sàng tiếp cận với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tri thức mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra những sản phẩm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao cho Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy lưu ý các cấp Công đoàn từ thành phố đến cơ sở “coi trọng việc tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để người lao động phát huy quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực”. Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnhh: “Từng cấp công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; kịp thời tham mưu, đề xuất với thành phố quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Chủ động tham gia giải quyết các tranh chấp lao động ngay tại cơ sở góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”.

Tích cực xây dựng nếp sống văn minh

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai được Bí thư Thành ủy nhắc tới, đó là: Các cấp Công đoàn từ thành phố đến cơ sở cần “tiếp tục chủ động đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu hơn, tránh dàn trải, hướng về cơ sở”. Nội dung các phong trào cần tập trung vào các vấn đề thiết thực, như việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, gắn các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Trước mắt, các tổ chức công đoàn cần tổ chức tốt các phong trào thi đua tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tích cực hưởng ứng “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bí thư Thành ủy nêu bật mong muốn, mỗi đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... gắn với thiết thực thực hiện các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Cán bộ Công đoàn cần có kỹ năng, trình độ

Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba được Bí thư Thành ủy nêu tại Đại hội Công đoàn thành phố, đó là: xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị. Theo đó, các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở cần đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ Công đoàn có kiến thức, kỹ năng, trình độ công nghệ thông tin, trình độ ngoại ngữ, hiểu biết về quản lý kinh tế, kỹ năng đàm phán, thương thảo với chủ doanh nghiệp của cán bộ Công đoàn…

Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, Công đoàn các cấp của thành phố và phong trào công nhân, viên chức, người lao động thủ đô sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động năng động, sáng tạo và có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top