Công chức phải hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 năm liên tiếp mới được thi nâng ngạch

0 An Nhiên
ANTD.VN - Công chức phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký thi nâng ngạch mới được dự thi.

ảnh 1

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 28/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch đối với công chức như sau: Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

Đồng thời công chức cũng phải đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

Riêng vị trí việc làm để xét dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp được quy định là:

- Công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND, HĐND và người đứng đầu sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh.

- Trường hợp công chức là cấp phó của người đứng đầu sở, ban, ngành và tương đương thì phải là cấp ủy viên cấp tỉnh hoặc được giao quyền, phụ trách cơ quan, đơn vị.

Về việc đổi mới nội dung, hình thức thi nâng ngạch công chức, thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức quyết định đổi mới nội dung, hình thức thi nâng ngạch công chức thông qua việc tổ chức thi trên máy vi tính thì môn chuyên môn, nghiệp vụ, môn ngoại ngữ thi trên máy tính và không phải thi môn tin học văn phòng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top