Công bố quy hoạch khu công nghiệp trong 30 ngày

0 Phương Mai
(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa ký, ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN).

Công bố quy hoạch khu công nghiệp trong 30 ngày

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa ký, ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN).

Theo đó, quy hoạch xây dựng KCN phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển các KCN quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị. Ngoài ra, quy hoạch chung KCN phải xác định rõ chức năng các khu đất xây dựng công trình công nghiệp, trung tâm dịch vụ công cộng; quy định việc giữ gìn, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; việc kết nối với các công trình kỹ thuật ngoài hàng rào.

Đặc biệt, trong 30 ngày làm việc kể từ ngày đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết KCN được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức công bố, công khai đồ án. Quy hoạch phải được trưng bày thường xuyên, liên tục bằng bản vẽ, mô hình cũng như được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phương Mai

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top