Công bố kết quả thẩm tra công tác cán bộ tại Bộ KH-CN

0 Minh Trí
ANTD.VN - Chiều 25-8, Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ KH-CN.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị đã thông báo toàn văn dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban cán sự đảng Bộ KH-CN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị  từ tháng 6-2012 đến tháng 3-2017. 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh cao những ưu điểm chính  trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban cán sự đảng Bộ KH-CN và của cấp ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ từ năm 2012 đến nay; chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần có chủ trương, biện pháp khắc phục trong thời gian tới; ghi nhận ý kiến thảo luận của tập thể Ban cán sự đảng Bộ KH-CN về dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh để Đoàn nghiên cứu hoàn thiện báo cáo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Ban cán sự đảng Bộ KH-CN nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới. 

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng Bộ KH-CN, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét theo đúng thẩm quyền.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top