Công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa XII

0 havankiem
(ANTĐ) - Chiều 29-5, Hội đồng bầu cử đã tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách chính thức Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII.

Công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa XII

(ANTĐ) - Chiều 29-5, Hội đồng bầu cử đã tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách chính thức Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII.

Ông Bùi Ngọc Thanh – Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử cho biết, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, nhân dân cả nước đã sáng suốt lựa chọn bầu được 493 vị đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong cả nước tham gia Quốc hội khoá XII – Quốc hội của thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một trong những người được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ phiếu cao. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia bỏ phiếu QH khóa XII

Dưới đây là danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XII trong phạm vi cả nước, được xếp theo thứ tự các đơn vị bầu cử từ nhỏ đến lớn theo công bố của Hội đồng bầu cử.

Kết quả cụ thể của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Thành phố Hà Nội

1) Ông Nguyễn Phú Trọng đạt tỷ lệ 88,12% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Đức Nhanh đạt tỷ lệ 67,59% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Hồng Sơn đạt tỷ lệ 64,31% số phiếu hợp lệ

4) Bà Ngô Thị  Doãn Thanh đạt tỷ lệ 81,71% số phiếu hợp lệ

5) Ông Ngô Anh Dũng đạt tỷ lệ 73,31% số phiếu hợp lệ

6) Ông Nguyễn Viết Thịnh đạt tỷ lệ 71,82% số phiếu hợp lệ

7) Ông Đào Trọng Thi đạt tỷ lệ 75,74% số phiếu hợp lệ

8) Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đạt tỷ lệ 66,82% số phiếu hợp lệ

9) Bà Đặng Huyền Thái đạt tỷ lệ 60,83% số phiếu hợp lệ

10) Bà Nguyễn Minh Hà đạt tỷ lệ 68,98% số phiếu hợp lệ

11) Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đạt tỷ lệ 63,50% số phiếu hợp lệ

12) Ông Vũ Hồng Anh đạt tỷ lệ 57,52% số phiếu hợp lệ

13) Ông Nguyễn Tiến Dĩnh đạt tỷ lệ 72,38% số phiếu hợp lệ

14) Ông Đặng Văn Khanh đạt tỷ lệ 71,49% số phiếu hợp lệ

15) Ông Nguyễn Ngọc Đào đạt tỷ lệ 54,49% số phiếu hợp lệ

16) Ông Trần Văn Long (Hòa thượng Thích Thanh Tứ) đạt tỷ lệ 76,77%  số phiếu hợp lệ

17) Bà Nguyễn Thị Hồng Hà đạt tỷ lệ 68,17% số phiếu hợp lệ

18) Bà Nguyễn Thị Hoa đạt tỷ lệ 51,19% số phiếu hợp lệ

19) Ông Đỗ Căn đạt tỷ lệ 78,05% số phiếu hợp lệ

20) Bà Phạm Thị Loan đạt tỷ lệ 66,27% số phiếu hợp lệ

21) Bà Trần Thị Quốc Khánh đạt tỷ lệ 60,34% số phiếu hợp lệ

2. Thành phố Hồ Chí Minh

1) Ông Nguyễn Minh Triết (Sáu Phong) đạt tỷ lệ 89,68% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Du Lịch đạt tỷ lệ 60,21% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Đăng Trừng đạt tỷ lệ 54,20% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Đông A đạt tỷ lệ 66,89% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trương Thị Ánh đạt tỷ lệ 54,33% số phiếu hợp lệ

6) Ông Bùi Hoàng Danh đạt tỷ lệ 51,53% số phiếu hợp lệ

7) Bà Phạm Phương Thảo đạt tỷ lệ 74,81% số phiếu hợp lệ

8) Ông Tất Thành Cang đạt tỷ lệ 53,53% số phiếu hợp lệ

9) Ông Huỳnh Đảm đạt tỷ lệ 65,30% số phiếu hợp lệ

10)  Ông Huỳnh Thành Đạt đạt tỷ lệ 59,11% số phiếu hợp lệ

11)  Bà Dao Hà Nữ (Dao Nhiễu Linh) đạt tỷ lệ 51,90% số phiếu hợp lệ

12)  Ông Nguyễn Huy Cận đạt tỷ lệ 54,66% số phiếu hợp lệ

13)  Ông Nguyễn Việt Dũng đạt tỷ lệ 53,90% số phiếu hợp lệ

14)  Ông Nguyễn Văn Bé đạt tỷ lệ 50,03% số phiếu hợp lệ

15)  Ông Trần Hoàng Thám đạt tỷ lệ 60,49% số phiếu hợp lệ

16)  Ông Nguyễn Ngọc Hòa đạt tỷ lệ 55,57% số phiếu hợp lệ

17)  Bà Nguyễn Thị Thu Cúc đạt tỷ lệ 51,16% số phiếu hợp lệ

18)  Ông Lê Thanh Bình đạt tỷ lệ 64,18% số phiếu hợp lệ

19)  Bà Ngô Minh Hồng đạt tỷ lệ 51,56% số phiếu hợp lệ

20)  Ông Lê Thành Tâm đạt tỷ lệ 63,73% số phiếu hợp lệ

21)  Ông Trần Văn Hùng đạt tỷ lệ 62,20% số phiếu hợp lệ

22)   Ông Huỳnh Thành Lập đạt tỷ lệ 59,85% số phiếu hợp lệ

23)  Ông Đặng Ngọc Tùng đạt tỷ lệ 58,87% số phiếu hợp lệ

3- Thành phố Hải Phòng

1) Ông Lê Văn Thành đạt tỷ lệ 65,62% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Bình đạt tỷ lệ 60,42% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Hoàng Anh đạt tỷ lệ 76,31% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phan Trọng Khánh đạt tỷ lệ 63,38% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Tấn Dũng đạt tỷ lệ 99,07% số phiếu hợp lệ

6) Ông Trần Ngọc Vinh đạt tỷ lệ 67,64% số phiếu hợp lệ

7) Bà Lê Thị Mai đạt tỷ lệ 65,24% số phiếu hợp lệ

8) Ông Nguyễn Văn Hiến đạt tỷ lệ 85,56% số phiếu hợp lệ

9) Ông Dương Anh Điền đạt tỷ lệ 81,86% số phiếu hợp lệ

10)  Ông Trần Bá Thiều đạt tỷ lệ 81,67% số phiếu hợp lệ

4- Thành phố Đà Nẵng

1. Ông Phạm Gia Khiêm đạt tỷ lệ 86,44% số phiếu hợp lệ

2.  Ông Huỳnh Nghĩa đạt tỷ lệ 66,98% số phiếu hợp lệ

3.  Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương đạt tỷ lệ 53,62% số phiếu hợp lệ

4. Ông Nguyễn Bá Thanh đạt tỷ lệ 86,99% số phiếu hợp lệ

5. Ông Huỳnh Ngọc Sơn đạt tỷ lệ 82,57% số phiếu hợp lệ

6. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy đạt tỷ lệ 65,47% số phiếu hợp lệ

5- Thành phố Cần Thơ

1) Ông Nguyễn Tấn Quyên đạt tỷ lệ 70,11% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Trung Nhân đạt tỷ lệ 65,27% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hà Thanh Toàn đạt tỷ lệ 64,29% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Văn Tâm đạt tỷ lệ 56,20% số phiếu hợp lệ

5) Bà Bùi Thị Lệ Phi đạt tỷ lệ 54,70% số phiếu hợp lệ

6) Ông Lê Hồng Anh (Út Anh) đạt tỷ lệ 73,24% số phiếu hợp lệ

7) Ông Huỳnh Văn Tiếp đạt tỷ lệ 63,50% số phiếu hợp lệ 

6- TỈNH AN GIANG

1) Ông Võ Thanh Khiết đạt tỷ lệ 70,89% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Độ đạt tỷ lệ 59,37% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Bộ Lĩnh đạt tỷ lệ 57,44% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Thị Dung đạt tỷ lệ 56,69% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Tấn Đạt đạt tỷ lệ 72,49% số phiếu hợp lệ

6) Bà Phan Ngọc Trinh đạt tỷ lệ 63,30% số phiếu hợp

7) Ông Bùi Trí Dũng đạt tỷ lệ 59,54% số phiếu hợp lệ

8) Ông Lê Việt Trường đạt tỷ lệ 73,69% số phiếu hợp lệ

9) Bà Mai Thị Ánh Tuyết đạt tỷ lệ 69,70% số phiếu hợp lệ

10)  Bà Phạm Thị Hòa đạt tỷ lệ 55,47% số phiếu hợp lệ

7- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1) Ông Nguyễn Văn Cường đạt tỷ lệ 71,41% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Quyền đạt tỷ lệ 64,89% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Thúc Kháng đạt tỷ lệ 64,16% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đạt tỷ lệ 74,33% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trần Đình Nhã đạt tỷ lệ 69,60% số phiếu hợp lệ

6) Ông Trần Văn Thức đạt tỷ lệ 67,05% số phiếu hợp lệ

8- Tỉnh Bắc Giang

1) Ông Phạm Văn Minh đạt tỷ lệ 81,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Văn Trọng đạt tỷ lệ 67,12% số phiếu hợp lệ

3) Ông Vũ Tuyên Hoàng đạt tỷ lệ 62,25% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Quốc Cường đạt tỷ lệ 76,19% số phiếu hợp lệ

5) Ông Hoàng Văn Lợi đạt tỷ lệ 66,75% số phiếu hợp lệ

6) Bà Hoàng Thị Hạnh đạt tỷ lệ 60,54% số phiếu hợp lệ

7) Ông Nguyễn Thiện Nhân đạt tỷ lệ 80,36% số phiếu hợp lệ

8) Bà Hoàng Thị Tuân đạt tỷ lệ 60,13% số phiếu hợp lệ

9- Tỉnh Bắc Kạn

1) Ông Dương Đình Hân đạt tỷ lệ 80,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bế Xuân Trường đạt tỷ lệ 72,00% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Lộc đạt tỷ lệ 50,27% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phương Thị Thanh đạt tỷ lệ 76,50% số phiếu hợp

5) Ông Trịnh Tiến Long đạt tỷ lệ 67,50% số phiếu hợp lệ

6) Ông Trịnh Huy Quách đạt tỷ lệ 64,64% số phiếu hợp lệ

10 – Tỉnh Bạc Liêu

1. Ông Lê Hùng đạt tỷ lệ 71,66% số phiếu hợp lệ

2. Ông Lê Quang Huy đạt tỷ lệ 71,32% số phiếu hợp lệ

3. Bà Trần Thị Hoa Ry đạt tỷ lệ 66,54% số phiếu hợp lệ

4. Bà Võ Thị Hồng Thoại đạt tỷ lệ 86,65% số phiếu hợp lệ

5. Ông Cao Ngọc Xuyên đạt tỷ lệ 81,48% số phiếu hợp lệ

6. Ông Cao Thành Văn đạt tỷ lệ 59,70% số phiếu hợp lệ

11- Tỉnh Bắc Ninh

1) Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đạt tỷ lệ 84,62% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Chiến đạt tỷ lệ 77,57% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Phụ Đông đạt tỷ lệ 71,92% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Thế Thảo đạt tỷ lệ 83,32% số phiếu hợp lệ

5) Ông Phương Hữu Việt đạt tỷ lệ 80,57% số phiếu hợp lệ

6) Bà Đỗ Thị Huyền Tâm đạt tỷ lệ 66,70% số phiếu hợp lệ

12- Tỉnh Bến Tre

1) Ông Đặng Thuần Phong đạt tỷ lệ 59,60% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trịnh Thị Thanh Bình đạt tỷ lệ 51,90% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Thanh Hà đạt tỷ lệ 70,03% số phiếu hợp lệ \

4) Ông Nguyễn Hữu Phước đạt tỷ lệ 60,57% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trần Văn Truyền đạt tỷ lệ 74,52% số phiếu hợp lệ

6) Ông Trần Văn Châu đạt tỷ lệ 57,50% số phiếu hợp lệ

13- Tỉnh Bình Định

1) Ông Vũ Hoàng Hà đạt tỷ lệ 90,04% số phiếu hợp lệ

2) Bà Phạm Thị Thanh Hương đạt tỷ lệ 77,74% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Văn Bản đạt tỷ lệ 53,59% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hồ Quốc Dũng đạt tỷ lệ 88,06% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Viết Lểnh đạt tỷ lệ 76,96% số phiếu hợp lệ

6) Bà Võ Thị Thuỷ đạt tỷ lệ 60,59% số phiếu hợp lệ

7) Bà Nguyễn Thanh Thụy đạt tỷ lệ 72,06% số phiếu hợp lệ

8) Ông Nguyễn Đăng Vang đạt tỷ lệ 55,09% số phiếu hợp lệ

14- Tỉnh Bình Dương

1) Ông Huỳnh Ngọc Đáng đạt tỷ lệ 64,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Mai Hữu Tín đạt tỷ lệ 61,91% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Kim Oanh đạt tỷ lệ 61,79% số phiếu hợp lệ

4) Ông Mai Thế Trung đạt tỷ lệ 78,83% số phiếu hợp lệ 

5) Ông Trần Văn Nam đạt tỷ lệ 73,71% số phiếu hợp lệ

6) Ông Phạm Quý Tỵ đạt tỷ lệ 67,76% số phiếu hợp lệ

15- Tỉnh Bình Phước

1) Ông Võ Quyết Chiến đạt tỷ lệ 78,78% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trương Thị Mai đạt tỷ lệ 68,38% số phiếu hợp lệ

3) Ông Điểu Điều đạt tỷ lệ 55,29% số phiếu hợp lệ

4) Ông Ngô Đức Mạnh đạt tỷ lệ 77,81% số phiếu hợp lệ

5) Ông Võ Đình Tuyến đạt tỷ lệ 72,53% số phiếu hợp l

6) Ông Nguyễn Hồng Trà đạt tỷ lệ 65,13% số phiếu hợp lệ

16- Tỉnh Bình Thuận

1) Ông Đào Xuân Nay đạt tỷ lệ 70,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lương Văn Hải đạt tỷ lệ 54,07% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Văn Tí đạt tỷ lệ 86,05% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hà Minh Huệ đạt tỷ lệ 68,46% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trương Quang Hai đạt tỷ lệ 66,12% số phiếu hợp lệ

6) Ông Nguyễn Văn Đông đạt tỷ lệ 72,33% số phiếu hợp lệ 

7) Ông Nguyễn Văn Phúc đạt tỷ lệ 65,41% số phiếu hợp lệ

17- Tỉnh Cà Mau

1) Ông Bùi Công Bửu đạt tỷ lệ 77,41% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn đạt tỷ lệ 60,14% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Minh Hiếu đạt tỷ lệ 58,72% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lý Kim Khánh đạt tỷ lệ 68,64% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Văn Lưu (Phi Hùng) đạt tỷ lệ 62,43% số phiếu hợp lệ

6) Ông Nguyễn Hữu Phước đạt tỷ lệ 83,11% số phiếu hợp lệ

7) Ông Đặng Như Lợi đạt tỷ lệ 78,35% số phiếu hợp lệ

18- Tỉnh Cao Bằng

1) Ông Cao Đức Phát đạt tỷ lệ 85,64% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hoàng Thị Bình đạt tỷ lệ 80,97% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đinh Ngọc Lượng đạt tỷ lệ 63,30% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Nương đạt tỷ lệ 80,79% số phiếu hợp lệ

5) Ông Triệu Sỹ Lầu đạt tỷ lệ 74,87% số phiếu hợp lệ

6) Ông Nguyễn Văn Bính đạt tỷ lệ 74,49% số phiếu hợp lệ

19- Tỉnh Đắk Lak

1) Bà Tòng Thị Phóng đạt tỷ lệ 80,84% số phiếu hợp

2) Ông Đỗ Minh Hảo đạt tỷ lệ 73,44% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Duy Hữu đạt tỷ lệ 64,96% số phiếu hợp

4) Ông Nguyễn Lân Dũng đạt tỷ lệ 90,64% số phiếu hợp lệ

5) Bà H`Luộc Ntơr đạt tỷ lệ 77,01% số phiếu hợp lệ

6) Ông Trần Mạnh Cường đạt tỷ lệ 76,77% số phiếu hợp lệ

7) Ông Niê Thuật đạt tỷ lệ 82,13% số phiếu hợp lệ

8) Bà Trương Thị Xê đạt tỷ lệ 78,51% số phiếu hợp lệ

20- Tỉnh Đắk Nông

1) Ông Hồ Nghĩa Dũng đạt tỷ lệ 84,72% số phiếu hợp lệ

2) Bà Bùi Thị Hoà đạt tỷ lệ 83,07% số phiếu hợp lệ

3) Ông Điểu K`Ré đạt tỷ lệ 78,30% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lương Phan Cừ đạt tỷ lệ 84,06% số phiếu hợp lệ

5) Ông Võ Văn Đủ đạt tỷ lệ 84,04% số phiếu hợp lệ

6) Bà Thị Trãi đạt tỷ lệ 70,87% số phiếu hợp lệ

21- Tỉnh Điện Biên

1) Ông Nghiêm Vũ Khải đạt tỷ lệ 93,85% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lò Văn Muôn đạt tỷ lệ 87,68% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Dung đạt tỷ lệ 87,05% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phùng Quang Thanh đạt tỷ lệ 95,67% số phiếu hợp lệ

5) Ông Mùa A Sơn đạt tỷ lệ 93,48% số phiếu hợp lệ

6) Bà Vi Thị Hương đạt tỷ lệ 72,37% số phiếu hợp lệ

22- Tỉnh Đồng Nai

1) Ông Huỳnh Tấn Kiệt đạt tỷ lệ 70,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Hồng Phương đạt tỷ lệ 65,33% số phiếu hợp lệ

3) Ông Triệu Xuân Hòa đạt tỷ lệ 64,74% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Hải đạt tỷ lệ 72,13% số phiếu hợp lệ

5) Ông Phạm Quốc Anh (Quốc Anh) đạt tỷ lệ 69,25% số phiếu hợp lệ

6) Ông Hồ Văn Năm đạt tỷ lệ 65,81% số phiếu hợp lệ

7) Ông Dương Trung Quốc đạt tỷ lệ 67,99% số phiếu hợp lệ

8) Bà Trương Thị Thu Hằng đạt tỷ lệ 51,36% số phiếu hợp lệ

9) Bà Lê Thị Thu Ba đạt tỷ lệ 73,94% số phiếu hợp lệ

10) Ông Trương Văn Vở đạt tỷ lệ 66,96% số phiếu hợp lệ

23- Tỉnh Đồng Tháp

1) Ông Võ Quốc Trung đạt tỷ lệ 67,20% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Văn Lực đạt tỷ lệ 62,46% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Kim Hồng đạt tỷ lệ 60,88% số phiếu hợp lệ

4) Ông Ngô Quang Xuân đạt tỷ lệ 67,55% số phiếu hợp lệ

5) Bà Huỳnh Thị Hoài Thu đạt tỷ lệ 54,31% số phiếu hợp lệ

24- Tỉnh Gia Lai

1) Ông KSor Phước (KPă Bình) đạt tỷ lệ 84,27% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Danh đạt tỷ lệ 73,94% số phiếu hợp lệ

3) Ông Dương Văn Trang đạt tỷ lệ 86,86% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hà Sơn Nhin đạt tỷ lệ 80,67% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Thu Hà đạt tỷ lệ 71,42% số phiếu hợp lệ

6) Ông Hà Công Long đạt tỷ lệ 69,99% số phiếu hợp lệ

7) Bà Rcom Sa Duyên đạt tỷ lệ 68,45% số phiếu hợp lệ

25- Tỉnh Hà Giang

1) Ông Nguyễn Văn Chiền đạt tỷ lệ 95,14% số phiếu hợp lệ

2) Bà Củng Thị Mẩy đạt tỷ lệ 87,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông Thào Hồng Sơn đạt tỷ lệ 87,15% số phiếu hợp lệ

4) Bà Triệu Mùi Nái đạt tỷ lệ 94,15% số phiếu hợp lệ

5) Ông Hoàng Minh Nhất đạt tỷ lệ 92,83% số phiếu hợp lệ

6) Ông Bàn Đức Vinh đạt tỷ lệ 75,47% số phiếu hợp lệ

26- Tỉnh Hà Nam

1) Ông Trần Tiến Cảnh đạt tỷ lệ 85,75% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Doan đạt tỷ lệ 85,61% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Hồng đạt tỷ lệ 67,09% số phiếu hợp lệ

4) Ông Kiều Hữu Bình đạt tỷ lệ 81,99% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trần Văn Hổ (Trần Hổ) đạt tỷ lệ 81,15% số phiếu hợp lệ

6) Ông Lê Minh Hồng đạt tỷ lệ 79,97% số phiếu hợp lệ

27- Tỉnh Hà Tây

1) Ông Chu Sơn Hà đạt tỷ lệ 81,96% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Chi đạt tỷ lệ 80,31% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Hồng Nga (Phạm Hồng Nga) đạt tỷ lệ 77,43% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Đình Quyền đạt tỷ lệ 81,53% số phiếu hợp lệ

5) Ông Bùi Duy Nhâm đạt tỷ lệ 80,21% số phiếu hợp lệ

6) Bà Trần Thị Kim Phương (Trần Kim Phương) đạt tỷ lệ 53,82% số phiếu hợp lệ

7) Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đạt tỷ lệ 81,66% số phiếu hợp lệ

8) Ông Hà Văn Hiền đạt tỷ lệ 79,51% số phiếu hợp lệ

9) Ông Nguyễn Đăng Kính đạt tỷ lệ 66,16% số phiếu hợp lệ

10) Ông Phạm Khôi Nguyên đạt tỷ lệ 80,74% số phiếu hợp lệ

11) Bà Nguyễn Thị Tuyến đạt tỷ lệ 77,72% số phiếu hợp lệ

12) Ông Tô Văn Thường (Tô Thường) đạt tỷ lệ 76,82% số phiếu hợp lệ

28- Tỉnh Hà Tĩnh

1) Ông Nguyễn Sinh Hùng đạt tỷ lệ 97,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Tiến Dũng đạt tỷ lệ 93,08% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Vân đạt tỷ lệ 82,73% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đạt tỷ lệ 95,61% số phiếu hợp

5) Ông Nguyễn Nhật đạt tỷ lệ 87,97% số phiếu hợp lệ

6) Ông Trần Đình Đàn đạt tỷ lệ 87,43% số phiếu hợp lệ

7) Ông Nguyễn Thanh Tân đạt tỷ lệ 87,01% số phiếu hợp lệ

29- Tỉnh Hải Dương

1) Ông Nguyễn Văn Nguyên đạt tỷ lệ 83,88% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Nga đạt tỷ lệ 76,24% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Thế Vượng đạt tỷ lệ 75,55% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỷ lệ 88,42% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lê Đình Khanh đạt tỷ lệ 78,01% số phiếu hợp

6) Ông Nguyễn Văn Hợp đạt tỷ lệ 74,20% số phiếu hợp lệ

7) Ông Vũ Văn Hiền đạt tỷ lệ 88,29% số phiếu hợp lệ

8) Ông Nguyễn Danh Trình đạt tỷ lệ 84,03% số phiếu hợp lệ

9) Bà Hoàng Thị Hảo đạt tỷ lệ 69,74% số phiếu hợp lệ

30- Tỉnh Hậu Giang

1) Ông Trần Hồng Việt đạt tỷ lệ 73,81% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Văn Hiến đạt tỷ lệ 70,80% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Sơn Hà đạt tỷ lệ 59,48% số phiếu hợp lệ

4) Ông Huỳnh Minh Chắc đạt tỷ lệ 76,85% số phiếu hợp

5) Bà Nguyễn Hồng Diện đạt tỷ lệ 68,59% số phiếu hợp lệ

6) Ông Mai Xuân Hùng đạt tỷ lệ 58,72% số phiếu hợp lệ

31- Tỉnh Hoà Bình

1) Ông Trương Quang Khánh đạt tỷ lệ 80,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Văn Duôi đạt tỷ lệ 73,22% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Việt Hưng đạt tỷ lệ 55,77% số phiếu hợp lệ

4) Bà Bùi Thị Bình đạt tỷ lệ 88,68% số phiếu hợp lệ

5) Ông Bùi Văn Tỉnh đạt tỷ lệ 87,81% số phiếu hợp lệ

32- Tỉnh Hưng Yên

1) Ông Nguyễn Đình Phách đạt tỷ lệ 84,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Văn Hưng đạt tỷ lệ 81,97% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Vân Yến đạt tỷ lệ 77,58% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Doãn Hợp đạt tỷ lệ 82,65% số phiếu hợp lệ

5) Ông Vũ Quang Hải đạt tỷ lệ 77,33% số phiếu hợp lệ

6) Ông Phạm Quang Hợi đạt tỷ lệ 83,57% số phiếu hợp lệ

7) Bà Vũ Thị Thu Hà đạt tỷ lệ 68,77% số phiếu hợp l

33- Tỉnh Khánh Hoà

1) Ông Vũ Viết Ngoạn đạt tỷ lệ 60,12% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lê Minh Hiền đạt tỷ lệ 58,82% số phiếu hợp lệ

3) Ông Mai Trực đạt tỷ lệ 65,63% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Ba đạt tỷ lệ 52,06% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Tấn Tuân đạt tỷ lệ 76,05% số phiếu hợp lệ

6) Ông Lê Hữu Đức đạt tỷ lệ 73,50% số phiếu hợp lệ

7) Bà Bo Bo Thị Yến đạt tỷ lệ 62,22% số phiếu hợp lệ

34- Tỉnh Kiên Giang

1) Bà Bùi Tuyết Minh đạt tỷ lệ 86,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Đặng Dũng đạt tỷ lệ 80,64% số phiếu hợp lệ

3) Ông Danh Nhưỡng (Hòa thượng Danh Nhưỡng) đạt tỷ lệ 75,05% số phiếu hợp lệ

1) Ông Danh Út đạt tỷ lệ 81,90% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Luật đạt tỷ lệ 70,99% số phiếu hợp lệ

1) Ông Bùi Quang Bền đạt tỷ lệ 78,62% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Kim Bé đạt tỷ lệ 69,70% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đinh Xuân Thảo đạt tỷ lệ 69,63% số phiếu hợp lệ

35- Tỉnh Kon Tum

1) Ông Nguyễn Kim Khoa đạt tỷ lệ 79,91% số phiếu hợp lệ

2) Bà Y Vêng đạt tỷ lệ 79,08% số phiếu hợp lệ

3) Ông Quách Cao Yềm đạt tỷ lệ 67,21% số phiếu hợp lệ

1) Ông Hoàng Hữu Năng đạt tỷ lệ 91,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Vinh Hà đạt tỷ lệ 91,48% số phiếu hợp lệ

3) Bà Y Ngọc đạt tỷ lệ 76,54% số phiếu hợp lệ

36- Tỉnh Lai Châu

1) Bà Giàng Páo Mỷ đạt tỷ lệ 88,08% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Quốc Vượng đạt tỷ lệ 87,78% số phiếu hợp lệ

3) Ông Tống Văn Thoóng đạt tỷ lệ 84,06% số phiếu hợp lệ

1) Ông Đặng Văn Chiến đạt tỷ lệ 93,61% số phiếu hợp lệ

2) Ông Chu Lê Chinh đạt tỷ lệ 87,46% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lò Thị Phương đạt tỷ lệ 76,42% số phiếu hợp lệ

37- Tỉnh Lâm Đồng

1) Ông Lê Văn Học đạt tỷ lệ 80,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Bá Thuyền đạt tỷ lệ 77,75% số phiếu hợp lệ

1) Ông Võ Minh Phương đạt tỷ lệ 73,33% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ya- Duck đạt tỷ lệ 62,97% số phiếu hợp lệ

1) Ông Lê Thanh Phong đạt tỷ lệ 82,79% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đặng Thị Nga đạt tỷ lệ 60,32% số phiếu hợp lệ

38- Tỉnh Lạng Sơn

1) Bà Trần Thị Hoa Sinh đạt tỷ lệ 89,02% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Hiền đạt tỷ lệ 74,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Son đạt tỷ lệ 66,08% số phiếu hợp lệ

1) Ông Phùng Thanh Kiểm đạt tỷ lệ 82,77% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Minh Thuyết đạt tỷ lệ 70,50% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hoàng Thị Hương đạt tỷ lệ 66,44% số phiếu hợp lệ

39- Tỉnh Lào Cai

1) Ông Ngô Văn Hùng đạt tỷ lệ 86,51% số phiếu hợp lệ

2) Ông Sùng Chúng đạt tỷ lệ 82,90% số phiếu hợp lệ

3) Bà Dương Thị Thu Hà đạt tỷ lệ 77,59% số phiếu hợp lệ

1) Ông Giàng Seo Phử đạt tỷ lệ 93,41% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Lan đạt tỷ lệ 83,66% số phiếu hợp lệ

3) Ông Giàng Vu Thè đạt tỷ lệ 73,66% số phiếu hợp lệ

40- Tỉnh Long An

1) Ông Đặng Văn Xướng đạt tỷ lệ 72,57% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trương Hòa Bình (Nguyễn Văn Bình – Sáu Đạt) đạt tỷ lệ 71,45%     số phiếu hợp lệ

3) Ông Trương Văn Nọ đạt tỷ lệ 60,68% số phiếu hợp lệ

1) Bà Nguyễn Thị Thủy Khiêm đạt tỷ lệ 71,53% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Hữu Lâm đạt tỷ lệ 68,87% số phiếu hợp lệ

3) Bà Võ Thị Dễ đạt tỷ lệ 65,66% số phiếu hợp lệ

1) Ông Lê Thanh Liêm đạt tỷ lệ 55,13% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Minh Mẫn đạt tỷ lệ 51,39% số phiếu hợp lệ

41- Tỉnh Nam Định

1) Ông Chu Văn Đạt đạt tỷ lệ 83,25% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Đồng đạt tỷ lệ 80,72% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Hằng đạt tỷ lệ 52,39% số phiếu hợp lệ

1) Ông Vũ Văn Ninh đạt tỷ lệ 87,89% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Anh Tuấn đạt tỷ lệ 86,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Văn Vĩnh đạt tỷ lệ 83,04% số phiếu hợp lệ

1) Ông Trần Văn Tuấn đạt tỷ lệ 83,81% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Ngọc Hoàn đạt tỷ lệ 78,50% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Phương Hoa đạt tỷ lệ 72,01% số phiếu hợp lệ

42- Tỉnh Nghệ An

1) Ông Nguyễn Hữu Cường đạt tỷ lệ 93,21% số phiếu hợp lệ

2) Bà Cụt Thị Hợi đạt tỷ lệ 87,94% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Hữu Nhị đạt tỷ lệ 72,66% số phiếu hợp lệ

1) Bà Thái Thị An Chung đạt tỷ lệ 86,08% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Văn Minh đạt tỷ lệ 85,79% số phiếu hợp lệ

3) Bà Vi Thị Tuyết đạt tỷ lệ 75,19% số phiếu hợp lệ

1) Ông Hồ Đức Việt đạt tỷ lệ 89,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Trần Ky đạt tỷ lệ 85,97% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Hữu Quang đạt tỷ lệ 80,30% số phiếu hợp lệ

1) Ông Phan Đình Trạc đạt tỷ lệ 85,01% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Hằng đạt tỷ lệ 82,15% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Minh Hồng đạt tỷ lệ 75,72% số phiếu hợp lệ

1) Ông Phan Trung Lý đạt tỷ lệ 87,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hồng Nhị đạt tỷ lệ 79,64% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Văn Hà đạt tỷ lệ 78,07% số phiếu hợp lệ

43- Tỉnh Ninh Bình

1) Ông Đinh Văn Hùng đạt tỷ lệ 87,85% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đinh Trịnh Hải đạt tỷ lệ 86,71% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đinh Thị Ngoan đạt tỷ lệ 80,34% số phiếu hợp lệ

1) Bà Nguyễn Thị Hồng Minh đạt tỷ lệ 88,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Minh Tuyên đạt tỷ lệ 87,24% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Đắc Luyên đạt tỷ lệ 78,99% số phiếu hợp lệ

44- Tỉnh Ninh Thuận

1) Ông Hoàng Ngọc Thái đạt tỷ lệ 76,25% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Mai đạt tỷ lệ 61,64% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Đình Liêu đạt tỷ lệ 61,16% số phiếu hợp lệ

1) Ông Hồ Trọng Ngũ đạt tỷ lệ 71,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ngọc Minh đạt tỷ lệ 64,12% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đàng Thị Mỹ Hương đạt tỷ lệ 62,61% số phiếu hợp lệ

45- Tỉnh Phú Thọ

1) Ông Nguyễn Khắc Nghiên đạt tỷ lệ 88,79% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Văn Toàn đạt tỷ lệ 78,01% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hà Tuấn Hải đạt tỷ lệ 65,37% số phiếu hợp lệ

1) Ông Vũ Xuân Hồng đạt tỷ lệ 76,43% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đạt tỷ lệ 62,07% số phiếu hợp lệ

1) Bà Lê Thị Yến đạt tỷ lệ 77,42% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vi Trọng Lễ đạt tỷ lệ 73,21% số phiếu hợp lệ

46- Tỉnh Phú Yên

1. Ông Võ Tiến Trung đạt tỷ lệ 75,08% số phiếu hợp lệ

2. Ông Bá Thanh Kia đạt tỷ lệ 62,95% số phiếu hợp lệ

3. Ông Trần Hữu Thế đạt tỷ lệ 57,89% số phiếu hợp l

4. Bà Trịnh Thị Nga đạt tỷ lệ 73,12% số phiếu hợp lệ

5. Ông Đinh Văn Nhã đạt tỷ lệ 71,50% số phiếu hợp lệ

6. Ông Võ Minh Thức đạt tỷ lệ 57,92% số phiếu hợp lệ

47- Tỉnh Quảng Bình

1) Ông Lương Ngọc Bính đạt tỷ lệ 91,67% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Quốc Trị đạt tỷ lệ 90,19% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Pha đạt tỷ lệ 84,66% số phiếu hợp lệ

1) Ông Hà Hùng Cường đạt tỷ lệ 91,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Nhượng đạt tỷ lệ 75,47% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Minh Lợi đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ

48- Tỉnh Quảng Nam

1) Ông Nguyễn Quy Nhơn đạt tỷ lệ 80,38% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Thuận đạt tỷ lệ 75,03% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Văn Sỹ đạt tỷ lệ 80,41% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Tiến Quân đạt tỷ lệ 73,94% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ngô Văn Minh đạt tỷ lệ 73,02% số phiếu hợp lệ

1) Bà Vũ Thị Phương Anh đạt tỷ lệ 87,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Tấn Trịnh (Quang Nam) đạt tỷ lệ 81,79% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đinh Mươk đạt tỷ lệ 66,15% số phiếu hợp lệ

49- Tỉnh Quảng Ngãi

1) Ông Nguyễn Đức Hiền đạt tỷ lệ 87,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Minh Toản đạt tỷ lệ 87,27% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đinh Thị Phương Lan đạt tỷ lệ 74,77% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Hồng Sơn đạt tỷ lệ 73,95% số phiếu hợp lệ

2) Ông Mã Điền Cư đạt tỷ lệ 67,67% số phiếu hợp lệ

1) Ông Võ Tuấn Nhân đạt tỷ lệ 72,36% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đinh Thị Biểu đạt tỷ lệ 60,72% số phiếu hợp lệ

50- Tỉnh Quảng Ninh

1) Ông Nguyễn Văn Quynh đạt tỷ lệ 78,04% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đỗ Thị Lan đạt tỷ lệ 60,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Hồng Tài đạt tỷ lệ 60,26% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Đức Kiên đạt tỷ lệ 72,49% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Lễ Chi đạt tỷ lệ 67,13% số phiếu hợp lệ

1) Bà Ngô Thị Minh đạt tỷ lệ 86,34% số phiếu hợp lệ

2) Ông Triệu Đình Sinh đạt tỷ lệ 70,99% số phiếu hợp lệ

51- Tỉnh Quảng Trị

1) Ông Phạm Đức Châu đạt tỷ lệ 89,44% số phiếu hợp lệ

2) Ông Cao Xuân Hồng đạt tỷ lệ 86,69% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ly Kiều Vân đạt tỷ lệ 61,57% số phiếu hợp lệ

1) Ông Lê Bá Nguyên đạt tỷ lệ 74,65% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Như Tiến đạt tỷ lệ 70,67% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hoàng Văn Em đạt tỷ lệ 60,53% số phiếu hợp lệ

52- Tỉnh Sóc Trăng

1) Ông Võ Minh Chiến đạt tỷ lệ 77,89% số phiếu hợp lệ

2) Ông Uông Chu Lưu đạt tỷ lệ 69,17% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hứa Chu Khem đạt tỷ lệ 66,47% số phiếu hợp lệ

1) Bà Hồ Thị Cẩm Đào đạt tỷ lệ 69,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Đức Kiên đạt tỷ lệ 62,97% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Văn Thống đạt tỷ lệ 78,11% số phiếu hợp lệ

2) Ông Thạch Kim Sêng (Ba Sêng) đạt tỷ lệ 69,04% số phiếu hợp lệ

53- Tỉnh Sơn La

1) Ông Thào Xuân Sùng đạt tỷ lệ 91,05% số phiếu hợp lệ

2) Bà Quàng Thị Xuyến đạt tỷ lệ 76,06% số phiếu hợp lệ

3) Ông Cầm Chí Kiên đạt tỷ lệ 73,21% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nông Quốc Tuấn đạt tỷ lệ 88,99% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Trọng Việt đạt tỷ lệ 86,65% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phùng Đức Dinh đạt tỷ lệ 55,84% số phiếu hợp lệ

54- Tỉnh Tây Ninh

1) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đạt tỷ lệ 74,17% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Đình Xuân đạt tỷ lệ 64,30% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Thành Tâm đạt tỷ lệ 57,61% số phiếu hợp lệ

1) Bà Nguyễn Thị Bạch Mai đạt tỷ lệ 58,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đặng Vũ Minh đạt tỷ lệ 51,46% số phiếu hợp lệ

55- Tỉnh Thái Bình

1) Ông Nguyễn Thái Hùng đạt tỷ lệ 85,34% số phiếu hợp lệ

2) Bà Vũ Thị Diện đạt tỷ lệ 64,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông Cao Sĩ Kiêm đạt tỷ lệ 59,37% số phiếu hợp lệ

1) Ông Vũ Tiến Lộc đạt tỷ lệ 82,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Mừng đạt tỷ lệ 76,99% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Xuân Thường đạt tỷ lệ 62,85% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Hạnh Phúc đạt tỷ lệ 88,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Quốc Dung đạt tỷ lệ 82,86% số phiếu hợp lệ

3) Ông Tạ Ngọc Tấn đạt tỷ lệ 77,98% số phiếu hợp lệ

56- Tỉnh Thái Nguyên

1) Bà Lê Thị Nga đạt tỷ lệ 64,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Mạnh Hùng đạt tỷ lệ 64,03% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nông Đức Mạnh đạt tỷ lệ 91,35% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Mạnh Hùng đạt tỷ lệ 70,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Văn Tường đạt tỷ lệ 59,84% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Văn Vượng đạt tỷ lệ 78,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Thời đạt tỷ lệ 57,94% số phiếu hợp lệ

57- Tỉnh Thanh Hoá

1) Ông Lê Quang Bình đạt tỷ lệ 87,92% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Văn Cuông đạt tỷ lệ 83,46% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Lý đạt tỷ lệ 53,33% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Đình Phùng đạt tỷ lệ 81,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Anh Liên (Nguyễn Lào) đạt tỷ lệ 72,93% số phiếu hợp lệ

1) Ông Tô Huy Rứa đạt tỷ lệ 91,89% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Hồng Sơn đạt tỷ lệ 86,29% số phiếu hợp lệ

3) Ông Vũ Duy Hòa đạt tỷ lệ 85,23% số phiếu hợp lệ

1) Ông Lê Ngọc Hân đạt tỷ lệ 91,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Hồng Phúc đạt tỷ lệ 88,26% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trương Văn Khoa đạt tỷ lệ 79,82% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Văn Phát đạt tỷ lệ 79,30% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Ngọc Ngưu đạt tỷ lệ 78,09% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trịnh Thị Giới đạt tỷ lệ 62,59% số phiếu hợp lệ

1) Ông Đinh Tiên Phong đạt tỷ lệ 86,78% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Sỹ Lợi đạt tỷ lệ 86,28% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Hoa đạt tỷ lệ 55,41% số phiếu hợp lệ

58- Tỉnh Thừa Thiên - Huế

1) Ông Nguyễn Ngọc Thiện đạt tỷ lệ 81,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Toàn đạt tỷ lệ 77,91% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Văn Toàn đạt tỷ lệ 79,16% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hội (Hòa thượng Thích Chơn Thiện) đạt tỷ lệ 76,56%     số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Thu Hồng đạt tỷ lệ 69,62% số phiếu hợp lệ

1) Ông Phan Xuân Dũng đạt tỷ lệ 76,90% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đồng Hữu Mạo đạt tỷ lệ 68,37% số phiếu hợp lệ

59- Tỉnh Tiền Giang

1) Ông Lê Văn Dũng (Nguyễn Văn Nới) đạt tỷ lệ 79,82% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Tấn đạt tỷ lệ 76,59% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Sáng đạt tỷ lệ 58,04% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Hữu Trí đạt tỷ lệ 74,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Dũng (Lê Văn Tươi) đạt tỷ lệ 59,38% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Tiên đạt tỷ lệ 58,84% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Hữu Chí đạt tỷ lệ 79,89% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Hùng đạt tỷ lệ 69,49% số phiếu hợp lệ

3) Bà Võ Thị Thuý Loan đạt tỷ lệ 52,27% số phiếu hợp lệ

60- Tỉnh Trà Vinh

1) Ông Nguyễn Thái Bình đạt tỷ lệ 87,62% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Khá đạt tỷ lệ 72,43% số phiếu hợp lệ

3) Bà Thạch Thị Dân đạt tỷ lệ 52,22% số phiếu hợp lệ

1) Ông Huỳnh Phước Long đạt tỷ lệ 78,50% số phiếu hợp lệ

2) Bà Dương Kim Anh đạt tỷ lệ 74,46% số phiếu hợp lệ

3) Ông Sơn Tám đạt tỷ lệ 56,17% số phiếu hợp lệ

61- Tỉnh Tuyên Quang

1) Bà Phan Thị Mỹ Bình đạt tỷ lệ 72,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Sáng Vang đạt tỷ lệ 71,53% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đinh Thế Huynh đạt tỷ lệ 70,15% số phiếu hợp lệ

1) Bà Hà Thị Khích (Hà Thị Khiết) đạt tỷ lệ 73,85% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Sơn đạt tỷ lệ 70,78% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trương Xuân Quý đạt tỷ lệ 64,59% số phiếu hợp lệ

62- Tỉnh Vĩnh Long

1) Ông Phan Đức Hưởng đạt tỷ lệ 69,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Văn Thưởng đạt tỷ lệ 66,73% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Văn Điệt đạt tỷ lệ 60,04% số phiếu hợp lệ

1) Ông Võ Văn Liêm (Bảy Liêm) đạt tỷ lệ 78,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Kiệt đạt tỷ lệ 68,73% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hồ Thị Thu Hằng đạt tỷ lệ 54,38% số phiếu hợp lệ

63- Tỉnh Vĩnh Phúc

1) Ông Ngô Văn Dụ đạt tỷ lệ 89,88% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lưu Thị Chi Lan đạt tỷ lệ 65,96% số phiếu hợp lệ

1) Ông Trịnh Đình Dũng đạt tỷ lệ 88,95% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lê Thị Nguyệt đạt tỷ lệ 79,41% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Hanh (Trần Huy Hanh) đạt tỷ lệ 75,77% số phiếu hợp lệ

1) Ông Nguyễn Xuân Thuyết đạt tỷ lệ 77,96% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Văn Toàn đạt tỷ lệ 66,11% số phiếu hợp lệ

64- Tỉnh Yên Bái

1) Ông Phùng Quốc Hiển đạt tỷ lệ 87,12% số phiếu hợp lệ

2) Bà Sùng Thị Chư đạt tỷ lệ 84,27% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Tuyết đạt tỷ lệ 77,55% số phiếu hợp lệ

1) Ông Giàng A Chu đạt tỷ lệ 85,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Thương Lượng đạt tỷ lệ 84,44% số phiếu hợp lệ

3) Bà Triệu Thị Bình đạt tỷ lệ 74,56% số phiếu hợp lệ

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top