Công bố bộ thủ tục hành chính

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Ngày 12-8, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, có 840 thủ tục hành chính gồm lĩnh vực tài chính (trong đó có quản lý giá, tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản công...), thuế, hải quan, chứng khoán, kho bạc Nhà nước, kèm theo các mẫu đơn, mẫu tờ khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Công bố bộ thủ tục hành chính

(ANTĐ) - Ngày 12-8, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, có 840 thủ tục hành chính gồm lĩnh vực tài chính (trong đó có quản lý giá, tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản công...), thuế, hải quan, chứng khoán, kho bạc Nhà nước, kèm theo các mẫu đơn, mẫu tờ khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, việc công bố bộ thủ tục hành chính sẽ giúp cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính theo hướng minh bạch, công khai, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Đây là cơ sở quan trọng giúp tiếp nhận thông tin phản hồi, ý kiến đóng góp về các thủ tục hành chính để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top