Công bố bản Sắc lệnh về giáo dục do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký năm 1945

0 Bùi Tuyết
ANTĐ Sắc lệnh về học chữ quốc ngữ bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký vào ngày 8-9-1945, vừa được công bố trên trang facebook chính thức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

ảnh 1
Bản sắc lệnh về giáo dục do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký


Bản Sắc lệnh có 2 nội dung đáng chú ý, đó là việc người dân được học chữ quốc ngữ miễn phí và trong thời hạn 1 năm, nếu ai đó từ 8 tuổi trở lên không biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ sẽ bị phạt tiền.

Cụ thể, ở khoản 1 bản Sắc lệnh nêu rõ: "Trong khi đợi lập được nền Tiểu học cường bách, việc học chữ Quốc ngữ từ nay (tức sau ngày 8-9-1945, pv) bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người".

Tiếp đó, tại khoản 2 hạn định: "Hạn trong 1 năm, toàn thể dân chúng Việt Nam trên 8 tuổi phải biết đọc và biết viết chữ Quốc ngữ. Quá hạn đó, một người dân Việt Nam nào trên 8 tuổi mà không biết đọc và biết viết chữ Quốc ngữ sẽ bị phạt tiền".

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top