Công an Hà Nội học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

0 Huệ Linh
ANTD.VN -Sáng 10-7, Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt. PGS.TS Ngô Văn Thạo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt, quán triệt nội dung của các Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

ảnh 1Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc

Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội xác định việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP trong thời gian tới.

Do vậy, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã đề nghị các CBCS tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top