Công an Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo ANTT "Năm Du lịch quốc gia 2019"

0 Minh Quang
ANTD.VN - Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT "Năm Du lịch quốc gia 2019", CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-CAHN về đảm bảo ANTT các hoạt động, sự kiện của "Năm Du lịch quốc gia năm 2019" (Năm Du lịch 2019) diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội.

ảnh 1

Chiến sĩ CATP Hà Nội hướng dẫn khách du lịch - Ảnh: Nguyễn Xuân Chính

Theo đó, CATP Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong CBCS Công an Thủ đô về công tác đảm bảo ANTT Năm Du lịch 2019. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATTT Năm Du lịch 2019.

Tổ chức quán triệt sâu rộng đến CBCS Công an Thủ đô để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng về kết quả công tác đảm bảo ANTT Năm Du lịch 2019; đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một số nội dung, biện pháp tuyên truyền được thể hiện như tuyên truyền công tác vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, TTATXH, nâng cao trách nhiệm, ý thức của công dân chấp hành kỷ cương, pháp luật trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn TTCC phục vụ đảm bảo ANTT Năm Du lịch 2019.

Tuyên truyền kết quả tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là ở các địa điểm diễn ra các hoạt động Năm Du lịch năm 2019; công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ trước trong và sau các sự kiện Năm Du lịch 2019; công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phân luồng giao thông tại những nơi diễn ra các hoạt động Năm Du lịch 2019 trên địa bàn TP Hà Nội.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top