Công an Hà Nội: Cải thiện điều kiện, chăm sóc sức khỏe người lao động

0 Châu Anh
ANTD.VN - CATP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, trong đó mục đích đặt ra là cải thiện điều kiện, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của CATP Hà Nội còn hướng tới mục đích nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở lao động trong CATP triển khai các chương trình, hành động cụ thể để cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; tăng cường công tác tự kiểm tra rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, các yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

ảnh 1

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của CATP Hà Nội năm 2019 đặt ra mục đích cải thiện điều kiện, chăm sóc sức khỏe người lao động

Kế hoạch đề ra yêu cầu tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về doanh nghiệp, cơ sở lao động, người lao động trong khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động; có sự tham gia, phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở lao động và người lao động trên địa bàn thành phố.

Theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, nội dung chương trình của tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của CATP năm 2019 là chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có kế hoạch thực hiện tháng hành động trên địa bàn TP Hà Nội với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện, an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Mặt khác,chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; chú trọng tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở và cá nhân trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động".

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top