Cảnh sát PCCC Hà Đông:

Coi trọng công tác phòng ngừa

0 Quế Thường
ANTĐ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Đông được thành lập, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy (PC&CC), cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hà Đông, các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa và Mỹ Đức; đồng thời phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng nhiệm vụ.

 ảnh 1
Tập luyện quân sự, võ thuật

Mặc dù cơ sở vật chất và phương tiện ban đầu còn thiếu thốn, khó khăn, Phòng cảnh sát PC&CC Hà Đông đang nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung củng cố doanh trại, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban chỉ huy đơn vị xác định tiếp tục làm tốt  công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; đồng thời tích cực tham mưu đề xuất cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả Luật PC&CC; các chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Công an và Sở Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ PC&CC, tăng cường tuyên truyền Luật PC&CC, các kiến thức và biện pháp PC&CC, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy đến các cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện phương châm, nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính trong hoạt động PC&CC, thời gian tới, Phòng Cảnh sát PC&CC Hà Đông sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các quận, huyện để giải quyết những tồn tại bất cập trong công tác PC&CC, cứu nạn, cứu hộ như điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, quy hoạch, đầu tư trang thiết bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tiến tới xây dựng các đội cảnh sát PC&CC mới và Trung tâm chỉ huy chữa cháy… triển khai đồng bộ các biện pháp PC&CC, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trong quần chúng nhân dân và thường xuyên kiểm tra an toàn PC&CC tại các cơ sở; đôn đốc thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện công tác PC&CC, duy trì lực lượng chữa cháy tại chỗ, tổ chức huấn luyện, lập và thực tập phương án chữa cháy, đầu tư kinh phí trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết để chủ động phát hiện và dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh.   

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top