Cơ hội sắp xếp lại mạng lưới trường đại học

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 149/TB-VPC nêu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Mở rộng Thủ đô:

Cơ hội sắp xếp lại mạng lưới trường đại học

(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 149/TB-VPC nêu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, trong điều kiện Hà Nội mở rộng, cùng với việc xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch Hà Nội và vùng Thủ đô, cần xem xét, bố trí hợp lý hơn, có hiệu quả hơn không gian kinh tế, chính trị, ngoại giao, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ...

Trong đó, có việc sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học ở Hà Nội một cách tổng thể, cơ bản, phù hợp với không gian quy hoạch Thủ đô mở rộng.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học được thực hiện trên tinh thần coi giáo dục đại học có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, cùng với UBND TP Hà Nội, các Bộ và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng của Vùng Hà Nội.

Trong đó, nêu rõ trường nào ở địa điểm cũ, trường nào được mở thêm cơ sở ở nơi mới, trường nào cần di dời hẳn đến nơi mới, báo cáo Thủ tướng vào cuối năm 2008. Riêng việc điều chỉnh quy hoạch khu đô thị đại học tại khu vực phía Tây Nam, Hà Nội, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trước 30-8-2008.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top