Chuẩn bị sơ kết 1 năm mở rộng Hà Nội

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Ngày 18-9, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND TP. Một trong 3 nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; kết quả thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Hà Nội và cho ý kiến vào dự thảo quyết định mới về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố.

Chuẩn bị sơ kết 1 năm mở rộng Hà Nội

(ANTĐ) - Ngày 18-9, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND TP. Một trong 3 nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; kết quả thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Hà Nội và cho ý kiến vào dự thảo quyết định mới về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng quý III và 9 tháng đầu năm của thành phố, nhìn chung đã có sự chuyển biến tích cực trên các mặt. Chỉ tiêu GDP đạt so với kế hoạch đã được điều chỉnh. Sản xuất công nghiệp không những phục hồi mà còn tăng trưởng mạnh với mức tăng giá trị sản xuất hơn 13% so với cùng kỳ. Liên quan tới sơ kết 1 năm mở rộng Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, phải làm rõ được những vướng mắc, khó khăn mà Hà Nội đã vượt qua sau khi hợp nhất để đúc kết thành bài học kinh nghiệm. Đồng thời, chỉ rõ hướng phát triển chiến lược, nhiệm vụ sắp tới của thành phố để hướng tới sự ổn định bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top