Chuẩn bị cấp mã số thuế cá nhân cho toàn dân

0 Công Trường
(ANTĐ) - Từ 1-1-2009, Luật Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định 10 loại thu nhập sẽ bị chịu thuế. Trong đó có thu nhập tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, lợi tức cổ phần, chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại, quà tặng, tiền thưởng và bản quyền tác phẩm có giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Vì vậy cần có mã số thuế dành cho cá nhân để thuận lợi cho công tác quản lý.

Chuẩn bị cấp mã số thuế cá nhân cho toàn dân

(ANTĐ) - Từ 1-1-2009, Luật Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định 10 loại thu nhập sẽ bị chịu thuế. Trong đó có thu nhập tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, lợi tức cổ phần, chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại, quà tặng, tiền thưởng và bản quyền tác phẩm có giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Vì vậy cần có mã số thuế dành cho cá nhân để thuận lợi cho công tác quản lý.

Việc đăng ký cấp mã số thuế phải hoàn thành trước ngày 31-12-2008, riêng các trường hợp tổ chức, cá nhân đã có mã số thuế sẽ không phải khai báo lại. Trong giai đoạn đầu sẽ có khoảng 3 triệu người được cấp mã số thuế. Khoảng 15 triệu người sẽ được cấp vào những năm tiếp theo và tiến tới mục tiêu toàn dân sẽ được cấp mã số thuế. Mã số này sẽ gắn với mỗi cá nhân suốt đời.

Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh có thể thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế với chi cục thuế địa phương, nơi cá nhân kinh doanh. Dự kiến, có khoảng 15 triệu người sẽ phải đăng ký cấp mã số thuế theo Luật Thuế thu nhập cá nhân mới. Trong số này có khoảng 11-11,5 triệu người làm công ăn lương, số còn lại là các cá nhân đầu tư, chuyển nhượng vốn...

Công Trường

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top