Chưa thống nhất Quốc hội hay Chính phủ quyết định danh mục đầu tư công trung hạn

0 Băng Tâm
ANTD.VN - "Cả hai phương án đều không có quá nửa tổng số đại biểu đồng ý, vì vậy, sẽ phải có những bước tiếp thu, giải trình cho phù hợp", Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho hay.

ảnh 1

Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết

Sáng 3-6, Quốc hội đã xin ý kiến đại biểu về 3 nội dung còn nhiều ý kiến khác như của dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), bằng phương thức biểu quyết thông qua hệ thống điện tử.

Về tiêu chí phân loại dự án trọng điểm quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra hai phương án: Một là, giữ nguyên như quy định hiện hành, tức là mức vốn từ 10.000 tỷ đồng. Hai là, điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ lên 20.000 tỷ đồng, mức vốn dự án A, B, C tăng lên tương ứng gấp 2 lần mức hiện hành.

Kết quả biểu quyết, có 75,83% số đại biểu Quốc hội thống nhất giữ nguyên tiêu chí như quy định hiện hành của Luật Đầu tư công.

Về thẩm quyền xem xét quyết định danh mục đầu tư công trung hạn, đây là nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các đại biểu trong phiên thảo luận ngày 28-5, vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình 2 phương án để các đại biểu quyết định.

Qua biểu quyết, có 48,35% đồng ý phương án "Quốc hội quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương; trong trường hợp cần thiết, Quốc hội uỷ quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục mức vốn các chương trình dự án đầu tư công và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất".

Trong khi đó, 42,56% số đại biểu lại đồng ý với phương án "Quốc hội chỉ quyết định danh mục dự án trọng điểm quốc gia và Chính phủ quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách trung ương".

"Cả hai phương án đều không có quá bán tổng số đại biểu đồng ý, vì vậy sẽ phải có những bước tiếp thu, giải trình cho phù hợp", Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho hay.

Về thời gian trình và thông qua chương trình đầu tư công trung hạn, với việc 65,70% số đại biểu đồng thuận, Quốc hội thông qua phương án "Chính phủ trình Quốc hội dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới tại kỳ họp thứ 5 năm của nhiệm kỳ để Quốc hội cho ý kiến, Quốc hội khoá mới quyết định kế hoạch".

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm 6 chương, 101 điều, quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Luật này thay thế cho Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

Theo lịch, ngày 13-6 tới, Quốc hội sẽ biểu quyết toàn bộ dự án luật. Nếu được thông qua tại kỳ họp này, luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top