Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những chỉ đạo định hướng với lực lượng CAND

0 PV Nội chính
ANTD.VN - Là người đứng đầu lực lượng CAND, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ tin tưởng bầu vào chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thống lĩnh Lực lượng Vũ trang nhân dân, đồng chí Trần Đại Quang đã dành nhiều thời gian quan tâm, chỉ đạo lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng CAND nói riêng nhằm xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết tạo thành khối thống nhất

Nắm rõ về lực lượng CAND, lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, tổ chức vào tháng 12-2016 tại Hà Nội. 

Tại hội nghị, sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng CAND cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, phải tin và dựa vào nhân dân, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân, đoàn kết chặt chẽ trong lực lượng, tạo thành một khối thống nhất, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, coi đây là mặt trận bảo vệ an ninh trật tự từ xa…

ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 diễn ra vào tháng 12-2016

Trưởng thành từ một người cán bộ công an với hơn 40 năm công tác, Chủ tịch nước lưu ý lực lượng CAND phải tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) và các cấp, các ngành; hết sức chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. 

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong CAND

Chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong CAND năm 2016, triển khai công tác năm 2017 đã nêu rõ phải thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng Đảng trong CAND, đồng thời nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. 

Đây là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, là yếu tố quyết định để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phải thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng cho các cán bộ, Đảng viên trước những thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường, các thế lực thù địch, tội phạm đang ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đất nước đang chịu tác động mặt trái của kinh tế thị trường, hoạt động tấn công, móc nối, lôi kéo, mua chuộc của các loại tội phạm và phần tử xấu.

Chủ tịch nước nêu rõ, làm tốt việc này cũng là nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng ta phải phấn đấu xây dựng mỗi một cán bộ, đảng viên chiến sĩ CAND lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước, nhân dân.

ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thanh niên công an tiêu biểu năm 2017

Từ đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Đảng ủy CAND quan tâm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là hai nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng nhằm phát hiện, có giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế những sơ hở, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

“Kiểm tra, giám sát là nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Kiểm tra, giám sát cũng là chức năng quan trọng của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ.

Nêu cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Trong nước, các loại tội phạm biến hóa khôn lường, liều lĩnh và ngày càng nguy hiểm. Đặc biệt, sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại, các phương tiện công nghệ cao đã làm cho “biên giới” quốc gia không còn chỉ là lãnh thổ, không phận, hải phận. 

Quan niệm về “an ninh phi truyền thống” trong đó nổi cộm lên các vấn đề như: tự do hàng hải, khủng bố, chống biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng... nhiệm vụ của lực lượng công an là rất nặng nề. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn nhấn mạnh, toàn lực lượng phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao sức đề kháng, tự bảo vệ mình, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ.

Kết luận tại phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào tháng 12 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh cần chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Quân đội, Công an, Ngoại giao với các lực lượng khác nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top