Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an về công tác cải cách tư pháp

0 luutuonglam ((Theo TTXVN))
Ngày 16-9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Nguyễn Minh Triết đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác cải cách tư pháp của lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 (ảnh bên).

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an về công tác cải cách tư pháp

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Nguyễn Minh Triết đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác cải cách tư pháp của lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 (ảnh bên).

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an cùng những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả cải cách tư pháp của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TƯ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, góp phần quan trọng giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ năm 2005, triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ, Bộ Công an đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp thuộc lĩnh vực của mình, như: tích cực tham gia vào quá trình soạn thảo, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ hoạt động tư pháp; tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng điều tra xử lý tội phạm… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn ngành công an; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong hoạt động tư pháp.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TƯ, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng điều tra, phòng ngừa và xử lý tội phạm.

Lực lượng công an cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, huy động toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác đào tạo cán bộ, chú trọng cả về nghiệp vụ chuyên môn và tâm đức của người chiến sĩ công an.

Cùng với đó, phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Lực lượng công an nhân dân phải luôn tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống của ngành trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước phát triển.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, những khó khăn mà ngành công an đang phải đối mặt trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm cũng là vấn đề chung của toàn xã hội. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách tư pháp, phải chú trọng tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, nâng cao các biện pháp phòng ngừa thì mới đẩy lùi một cách hiệu quả hoạt động của bọn tội phạm.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top