Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Ngày 16-4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản số 1371/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16-4-2020 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg; văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 3-4-2020 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31-3-2020 của Chủ tịch UBND thành phố về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đến hết ngày 22-4-2020.
Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Y tế Hà Nội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo nêu trên.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top