Chủ động phòng ngừa ma tuý, đặc biệt là ma túy mới

0 Châu Anh
ANTD.VN - Kết quả này đã được ghi nhận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm đánh giá kết quả công tác của các Ban chỉ đạo 138, Ban chỉ đạo 197 của quận Bắc Từ Liêm.

Đánh giá kết quả hoạt động của các Ban chỉ đạo 138, 197 quận Bắc Từ Liêm cho thấy, nhờ phát huy đồng bộ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và TNXH tại địa bàn.

Các lực lượng ban, ngành, đoàn thể cơ sở đã phối hợp chặt chẽ, triển khai sâu rộng các Nghị quyết liên tịch, Quy chế phối hợp, Chương trình hành động về giữ gìn; phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị duy trì, xây dựng, tổ chức sơ, tổng kết các mô hình, chuyên đề hiệu quả và công tác thi đua, khen , thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng bảo vệ ANTQ, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị.

ảnh 1

CAQ Bắc Từ Liêm bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy trên địa bàn

Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở (bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp) đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng thực hiện. Hiện nay lực lượng Bảo vệ dân phố toàn quận là 656 người thuộc 13 Ban Bảo vệ dân phố và 181 Tổ dân phố thuộc các phường đã đi vào hoạt động nề nếp, ổn định.

Các thành viên BCĐ 138 Quận đã tích cực, chủ động, triển khai việc tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa về ma túy, đặc biệt là chú trọng đến các loại  ma túy mới như “tem giấy”, “bùa lưỡi”, “bóng cười”.

Thực hiện quản lý địa bàn, nắm tình hình, rà soát hàng quán bán tại khu vực trường học... không để các đối tượng có hành vi mua bán, lôi kéo mua bán, quảng bá, dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng ma túy hoạt động.

Lực lượng Công an tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức đấu tranh truy quét tội phạm và tệ nạn ma túy. Kết quả thực hiện chỉ tiêu số vụ bắt giữ về ma túy đạt 64/90 vụ (71,1% chỉ tiêu của Thành phố), chỉ tiêu số vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đạt 48/50 vụ  (đạt 96% chỉ tiêu TP giao), đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Công tác vận động cai nghiện ma túy theo đề án tại Trung tâm đạt kết quả tốt. Theo đó có 45/50 người đi cai nghiện tự nguyện tại trung tâm bằng 90% chỉ tiêu thành phố giao. Công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc đạt kết quả tốt, 23/25 người (đạt 92% chỉ tiêu của Thành phố). Đã chủ động trong công tác nắm tình hình, dự báo tội phạm, xây dựng các kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn làm giảm tội phạm.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top