Chọn người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

0 Anh Tú
ANTĐ Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các đồng chí được giới thiệu bầu vào chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố là những đồng chí có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp  thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XV

Đánh giá về nhiệm vụ đặt ra cho HĐND TP Hà Nội khóa XV, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng: “Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng”.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất. Trong đó, HĐND, UBND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố, các ban HĐND và từng cá nhân các vị đại biểu HĐND TP khóa XV cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Ngay sau Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, đồng thời, chủ động giới thiệu nhân sự để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Thủ đô trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt.

“Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là những đồng chí đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất giới thiệu để tái cử và được Trung ương đồng ý phê duyệt”, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top