Cho phép Chánh án TAND Tối cao trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm thẩm phán

0 Băng Tâm
ANTD.VN - Chiều 10-6, với 86,78% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân gồm 2 điều, có hiệu lực từ ngày được thông qua (10-6-2019).

Theo Nghị quyết, kể từ ngày 10-6-2019 đến ngày 1-2-2022, cho phép Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện luật định nhưng chưa đủ 5 năm làm Thẩm phán cao cấp.

ảnh 1

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, có ý kiến đề nghị, để bảo đảm chất lượng Thẩm phán TANDTC thì cần quy định thêm điều kiện để được xem xét, bổ nhiệm làm Thẩm phán TANDTC theo Nghị quyết này là đã giữ ngạch Thẩm phán cao cấp tối thiểu là: 12 tháng, 30 tháng hoặc 36 tháng. 

"Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến này là xác đáng. Tuy nhiên, trong giai đoạn quá độ hiện nay, do nguồn bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC đang gặp nhiều khó khăn nên đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Nghị quyết", bà Nga nói.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Chánh án TANDTC trong quá trình tổ chức thực hiện, khi lựa chọn các nhân sự cụ thể cần cân nhắc thận trọng, bảo đảm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn luật định nhưng chú ý lựa chọn những người đã có thời gian nhất định giữ ngạch Thẩm phán cao cấp, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Thẩm phán TANDTC, tránh bổ nhiệm những người có thời gian giữ ngạch Thẩm phán cao cấp quá ngắn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top