Chớ dại lấy con gái làm lập trình

0 Theo VNE
Chớ dại cưới con gái làm Testing (kiểm tra phần mềm) vì cô ta luôn nghi ngờ bạn.

Chớ dại lấy con gái làm lập trình

Chớ dại cưới con gái làm Testing (kiểm tra phần mềm) vì cô ta luôn nghi ngờ bạn.

Đừng lấy con gái dùng ngôn ngữ C vì cô ấy luôn có xu hướng BREAK (phá vỡ) mọi thứ và EXIT (rời) khỏi nhà.

Không cưới con gái dùng C++ vì bạn sẽ gặp rắc rối với INHERITANCE (thừa kế).

Đừng gắn đời mình với cô gái Visual Basic vì cô ấy luôn có FORM (mẫu đơn) ly dị trong người.

Không lấy con gái DATABASE vì cô ấy coi chồng là thú tiêu khiển UNIQUE (duy nhất) trong đời.

Theo VNE

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top