Chất lượng công tác quản lý, cán bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

0 Ánh Nguyệt
ANTD.VN - Ngày 22-5, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chủ trì Đại hội Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ảnh 1

Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong giai đoạn 2015-2020, Bộ Công an và Công an Hà Nội đã chủ trương, chỉ đạo thực hiện đổi mới toàn diện công tác xây dựng lực lượng, trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ với những quyết sách mang tính chiến lược, xuyên suốt như sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” gắn với đẩy mạnh thực hiện tiêu chí Công an theo 4 cấp; bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.

Phát huy những điều kiện thuận lợi, khắc phục những khó khăn, trong suốt nhiệm kỳ, Đảng ủy Phòng Tổ chức cán bộ luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm với nỗ lực, quyết tâm cao, lãnh đạo Đảng bộ làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an thành phố về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đạt được những mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ Phòng tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành mới gồm 9 đồng chí. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 -2025.

ảnh 2

Thiếu tướng Đào Thanh Hải chúc mừng Ban chấp hành Phòng tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải biểu dương thành tích của Đảng bộ đơn vị trong thời gian qua. Phát huy truyền thống vẻ vang, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đảng ủy Phòng Tổ chức cán bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điển hình đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đề ra 6 nhóm mục tiêu, yêu cầu, 10 nhóm giải pháp về tập trung rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của CATP theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bố trí sử dụng biên chế và nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp; ban hành nhiều đề án, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, trong đó có Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Kế hoạch kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc CATP và Kế hoạch về triển khai Quy định của Bộ Công an về tổ chức các đơn vị thuộc CATP đồng thời có phương án bố trí, sắp xếp lãnh đạo chỉ huy đảm bảo cơ cấu theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu, mong muốn trong những năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phải nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

“Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tôi đề nghị các cấp ủy, chỉ huy đơn vị và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần Đoàn kết. Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.- Thiếu tướng Đào Thanh Hải chỉ rõ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top