Chấn chỉnh tiêu cực trong bổ nhiệm, tuyển dụng

0 Thành Nam
ANTĐ Hôm qua, 21-12, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và nhiệm vụ 2013. 
Hướng tới năm 2013, ngành Nội vụ đặt ra yêu cầu tiếp tục tập trung cải cách chế độ công chức, công vụ, thu hút nhân tài và triển khai có hiệu quả hơn nữa cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, không có tham nhũng, “chạy” chức, “chạy” quyền, “chạy” huân chương...

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công chức hiện còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, bộ máy còn cồng kềnh. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Nội vụ phải có giải pháp đối với thực trạng này. Tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức cần chấn chỉnh kịp thời. Yêu cầu đặt ra là phải sâu sát, cụ thể, gương mẫu. Mỗi cán bộ, công chức phải có tâm, có đức, không cục bộ bè phái, trong sáng, không phiến diện để tham mưu bổ nhiệm cán bộ tốt nhất. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top