CATP Hà Nội quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

0 Phong Vi
ANTD.VN - Ngày 22/12, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng tới các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ. 

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc CATP. Hà Nội: Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy và Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng.

ảnh 1

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ, được xã hội đặc biệt quan tâm. Do đó, việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP trong thời gian tới.

ảnh 2

Qua việc học tập giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ CATP nắm vững, hiểu rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu cán bộ tham dự hội nghị học tập nghiêm túc để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy tiếp tục phổ biến đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị và tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể để góp phần đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

ảnh 3

PGS.TS Ngô Văn Thạo, Ủy viên Hội đồng lý luận TƯ truyền đạt nội dung hội nghị 

Hội nghị đã được PGS.TS Ngô Văn Thạo, Ủy viên Hội đồng lý luận TƯ trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top