Cấp đủ nước sạch trong mùa hè

0 Phương Mai
ANTĐ UBND TP vừa có chỉ đạo về kế hoạch cấp nước mùa hè 2012 và tiêu thoát nước đô thị mùa mưa năm 2012. 
Theo đó, TP yêu cầu phải bảo đảm số lượng và chất lượng nước sạch, không để thiếu nước sạch trong mùa hè đối với các khu vực đã có mạng cấp nước tập trung của TP; bảo đảm tiêu chuẩn cấp nước sạch bình quân 130 lít/người/ngày đêm. TP chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp chống thất thu thất thoát nước sạch và tăng cường sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước sạch sông Đà.

Cùng với đó, cần tập trung phát triển mạng lưới cấp nước tại các khu lân cận đô thị, hiện khó khăn về nguồn nước. Có thể thực hiện cung cấp bằng xe stéc đối với những khu vực gặp khó khăn về nước hoặc nơi xảy ra sự cố kết hợp với việc liện tục kiểm tra, xử lý việc sử dụng nước sạch lãng phí, không đúng mục đích.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top