Cần ưu đãi văn phòng công chứng ở địa bàn khó khăn

0 Hà Thu
(ANTĐ) - Chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng đã khiến các tổ chức hành nghề công chứng thời gian qua đã tăng nhanh về số lượng, cả nước hiện có 228 tổ chức hành nghề công chứng, 600 công chứng viên.

Cần ưu đãi văn phòng công chứng ở địa bàn khó khăn

(ANTĐ) - Chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng đã khiến các tổ chức hành nghề công chứng thời gian qua đã tăng nhanh về số lượng, cả nước hiện có 228 tổ chức hành nghề công chứng, 600 công chứng viên.

Tuy nhiên, số văn phòng công chứng mới chỉ được thành lập trên 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó riêng Hà Nội có 42 văn phòng, TP.HCM có 12 văn phòng. Điều đó có thể thấy văn phòng công chứng tư chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn, trong khi mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng còn mỏng.

Để mở rộng các văn phòng công chứng tư trên các tỉnh thành của cả nước, bà Đỗ Hoàng Yến, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp đề xuất cần có ưu đãi cho những ai mở văn phòng công chứng ở địa bàn khó khăn, cung cấp dịch vụ công cho nhân dân.

Thực tế trong hoạt động công chứng cũng cho thấy cần xây dựng bộ cơ sở dữ liệu chung phục vụ công chứng ở các địa phương, tiến tới xây dựng bộ dữ liệu cơ sở chung cả nước. Sau khi nghiên cứu, vẽ bản đồ mạng lưới văn phòng công chứng, Bộ Tư pháp đang phấn đấu, có thể đến năm 2012, bảo đảm tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có văn phòng công chứng.                 

Hà Thu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top