Cần gắn sản xuất nông sản với công nghiệp chế biến

0 (Theo TTXVN)
Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng, ngày 27-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương phải thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo tốt đời sống cho đồng bào nghèo, nhất là đồng bào Khmer chiếm tới hơn 30% dân số của tỉnh và các gia đình chính sách.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Cần gắn sản xuất nông sản với công nghiệp chế biến

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng, ngày 27-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương phải thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo tốt đời sống cho đồng bào nghèo, nhất là đồng bào Khmer chiếm tới hơn 30% dân số của tỉnh và các gia đình chính sách.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành T.Ư, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp, Sóc Trăng đã đẩy nhanh diện tích và năng suất 3 vụ lúa, ước sản lượng cả năm đạt trên 1,7 triệu tấn lúa; diện tích nuôi trồng thủy sản tăng đạt kim ngạch xuất khẩu gần 130 triệu USD trong 6 tháng đầu năm...

Từ đó, Sóc Trăng đã thúc đẩy công nghiệp chế biến và dịch vụ phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, mặc dù kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng GDP 6,5% nhưng Sóc Trăng vẫn là tỉnh nghèo (số hộ nghèo còn chiếm 18%), đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Do vậy, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần tính toán nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ cho đồng bào, nhất là việc hỗ trợ đào tạo nghề, đất đai, giải quyết việc làm cho những hộ nghèo.

Thủ tướng gợi ý, Sóc Trăng cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những lợi thế về sản xuất lúa, tôm và để tập trung đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến.

Thủ tướng yêu cầu Sóc Trăng triển khai và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top