Cán bộ, công chức không được môi giới bất động sản

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 70/BXD-QLN hướng dẫn cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản. Theo đó, Bộ Xây dựng khẳng định, cá nhân “không phải là cán bộ, công chức Nhà nước” mới được cấp chứng chỉ môi giới hoặc chứng chỉ định giá bất động sản.

Cán bộ, công chức không được môi giới bất động sản

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 70/BXD-QLN hướng dẫn cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản. Theo đó, Bộ Xây dựng khẳng định, cá nhân “không phải là cán bộ, công chức Nhà nước” mới được cấp chứng chỉ môi giới hoặc chứng chỉ định giá bất động sản.

Để tạo thuận lợi cho việc thẩm tra hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải có đơn cam kết (có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú) không phải là cán bộ, công chức Nhà nước. Đối với trường hợp đơn xin cấp chứng chỉ có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác thì cơ quan, đơn vị chủ quản phải ghi rõ cá nhân đó có phải là cán bộ, công chức Nhà nước hay không.

Ngoài ra, điều kiện để xét cấp chứng chỉ định giá thì cá nhân xin cấp phải là người có “trình độ cao đẳng trở lên”, song không phụ thuộc vào ngành học.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top