Cán bộ còn tuổi công tác nhưng hết tuổi tái cử sẽ được động viên nghỉ việc, giữ nguyên chế độ

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Theo hướng dẫn mới của Thành ủy Hà Nội, những cán bộ không còn đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ tới nhưng còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu thì động viên nghỉ công tác, nếu còn 24-30 tháng thì bố trí công tác phù hợp…

ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh yêu cầu việc bố trí, sắp xếp cán bộ quá tuổi tái cử phải đúng quy trình, quy định

Ngày 28-4, tin từ Thành ủy Hà Nội cho biết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng vừa ký ban hành Kế hoạch số 192-KH/TU về việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Kế hoạch này của Thành ủy Hà Nội: Các đồng chí không tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có cơ cấu tham gia cấp ủy ngay sau đại hội.

Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND nếu có nhân sự thay thế đại biểu HĐND thì thực hiện việc thay thế; trường hợp nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ 2016-2021. 

Với những đồng chí còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

Đối với những đồng chí thôi tái cử, nhưng còn thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khoẻ tốt và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công tác phù hợp (trừ các đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu sớm). 

Cán bộ đủ điều kiện tái cử ở đại hội đảng bộ các cấp, nhưng không đủ tuổi tái cử HĐND, UBND cùng cấp hoặc còn thời gian công tác từ dưới 36 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử. 

Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo mốc thời gian tính đến tuổi nghỉ hưu để xác định trường hợp nào thuộc diện phải bố trí, sắp xếp công tác khác; trường hợp nào phải thực hiện giải quyết chế độ nghỉ hưu. 

Cùng đó, Ban Tổ chức cấp ủy hoặc thường trực cấp ủy phải tổ chức gặp gỡ cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cán bộ để có phương án phù hợp; sắp xếp, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ theo đúng quy định hiện hành. 

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì rà soát, tổng hợp danh sách, tổ chức gặp gỡ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ tuổi tái cử; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách cán bộ, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định.

Thời gian thực hiện Kế hoạch này là từ tháng 5 đến tháng 9-2020.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top