Các trường công lập không thu các khoản đóng góp xây dựng trường

0 Vinh Hương
(ANTĐ) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2009-2010 để làm cơ sở thu chi đối với các đơn vị trường học trong thành phố.

Năm học 2009-2010:

Các trường công lập không thu các khoản đóng góp xây dựng trường

(ANTĐ) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2009-2010 để làm cơ sở thu chi đối với các đơn vị trường học trong thành phố.

Theo đó, các trường công lập áp dụng thu chi theo từng khu vực được quyết định thu chi học phí đã ban hành trước khi hợp nhất trong năm học này. Như vậy khu vực Hà Nội cũ vẫn thu và sử dụng học phí cũng như các khoản thu khác theo Quyết định 73/2000/QĐ-UB... Cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khu vực Hà Tây cũ áp dụng thu học phí theo Quyết định 53/2005/QĐ-UB của Hà Tây, cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khu vực Mê Linh áp dụng thu học phí theo các quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khu vực huyện Lương Sơn áp dụng thu học phí theo các quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình.

Riêng các khoản thu đóng góp xây dựng trường, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị không thu các khoản đóng góp xây dựng trường từ năm học 2009-2010 theo chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường chấn chỉnh việc thực các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng. Riêng các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện xã hội hóa được tự quyết định mức thu theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP.

Ngoài các khoản thu theo các văn bản quy định đã nêu, các trường tuyệt đối không được thu thêm khoản nào khác.

Vinh Hương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top