Các tập đoàn kinh tế phối hợp đầu tư các dự án lớn

0 luutuonglam ((Theo TTXVN))
Phát biểu tại cuộc gặp mặt lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty Nhà nước chiều 22-2 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong những năm qua doanh nghiệp Nhà nước đóng góp rất lớn vào tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô; do vậy các doanh nghiệp phải tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, góp phần quan trọng bảo đảm cả nước đạt tăng trưởng trên 8,5% trong năm 2008.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý:

Các tập đoàn kinh tế phối hợp đầu tư các dự án lớn

Phát biểu tại cuộc gặp mặt lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty Nhà nước chiều 22-2 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong những năm qua doanh nghiệp Nhà nước đóng góp rất lớn vào tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô; do vậy các doanh nghiệp phải tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, góp phần quan trọng bảo đảm cả nước đạt tăng trưởng trên 8,5% trong năm 2008.

Thủ tướng với lãnh đạo các Tập đoàn và TCTy Nhà nước

Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty Nhà nước, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phát huy là lực lượng nòng cốt của kinh tế Nhà nước để đổi mới hoạt động theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế về quy mô doanh nghiệp Nhà nước còn nhỏ, hiệu quả sức cạnh tranh thấp, khả năng quản trị trong điều kiện hội nhập yếu, đổi mới còn chậm...

Về nhiệm vụ năm 2008, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm giải ngân nhanh các dự án, phấn đấu doanh thu tăng 25-30% và tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, hoàn chỉnh mô hình công ty mẹ-công ty con và hình thành các tập đoàn theo hướng liên kết cùng hợp tác phát triển.

Thủ tướng gợi ý, các tập đoàn cùng phối hợp để đầu tư các dự án lớn, nhất là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng như: điện, đường cao tốc, sân bay, cảng biển... Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các công trình triển khai nhanh và có hiệu quả.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top