Sự việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội:

‘Các nội dung của Kết luận thanh tra phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác’

0 MH
ANTD.VN - Thanh tra Chính phủ kết luận: “Việc tiến hành thanh tra của Thanh tra TP. Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra, các nội dung của Kết luận thanh tra phù hợp quy định của pháp luật, bảo đảm tính chính xác”.

Ngày 25-4, Thanh tra Chính phủ công bố kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Kết quả rà soát, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ đã toát lên một số nội dung quan trọng như sau:

Không có việc tăng hay giảm diện tích đất sân bay Miếu Môn

Qua rà soát hồ sơ thanh tra và trình tự thủ tục thanh tra, thời gian, nhật ký thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định, các nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội tại Kết luận số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra. Cụ thể, về việc quản lý, sử dụng đất, trong đó có nội dung nguồn gốc đất, diện tích tăng thêm, các đơn vị quân đội được giao quản lý và thi công các công trình quốc phòng trong khu vực sân bay Miếu Môn đã hoàn thành việc bàn giao và nhận đất, cơ bản đền bù và quản lý ổn định toàn bộ diện tích 239,9 ha đất sân bay Miếu Môn. Từ khi xã Đồng Tâm giao đất cho đơn vị làm sân bay đến nay, giữa đơn vị, xã và nhân dân không có tranh chấp, đơn vị quản lý mặt bằng sân bay không để xảy ra tranh chấp.

Kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội cũng đã chỉ rõ những vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất của các đơn vị quốc phòng, UBND xã Đông Tâm. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền. Ngoài ra, với hiện trạng đất sân bay Miếu Môn không có thay đổi, không chuyển dịch mốc giới theo đo đạc của cơ quan chuyên môn ngành Tài nguyên và Môi trường như đã nêu tại Kết luận thanh tra nên không có việc tăng hay giảm diện tích giữa đất sân bay Miếu Môn và xã Đồng Tâm.

UBND thành phố Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sân bay Miếu Môn tỷ lệ 1/5.000 vào năm 2013.

Tiếp đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5383/QĐUBND ngày 20/10/2014 về việc giao 236,7 ha đất tại các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đông Lạc (huyện Chương Mỹ) và xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) cho đơn vị Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, Điều 101 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành. Kết luận này của Thanh tra thành phố Hà Nội cũng chính xác.

Theo Thanh tra Chính phủ, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội giao đất cho các đơn vị quân đội quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng. Diện tích đất có sự chênh lệch tại các thời điểm nhưng đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đo đạc, lập bản đồ hiện trạng, điều chỉnh bằng quyết định giao đất đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/10/2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về việc giải phóng mặt bằng một số hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng, Thanh tra thành phố Hà Nội đã kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân; kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND huyện Mỹ Đức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân đang sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm.

Liên ngành cơ quan Hà Nội đề xuất, lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân và công khai tại UBND xã Đông Tâm là đúng thẩm quyền, đúng quy trình theo quy định của pháp luật về đất đai. Thanh tra Chính phủ thấy kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội về nội dung này là có căn cứ, có cơ sở, đảm bảo tính khách quan và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan khi xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kinh và một số công dân ở thôn Hoành là không có căn cứ, không có cơ sở

Liên quan đến việc xử lý các nội dung tố cáo của công dân, Thanh tra thành phố Hà Nội đã phân tích, đánh giá cụ thể từng vấn đề. Trong đó, đã làm rõ các kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kình và một số hộ dân; làm rõ diện tích 28,7 ha chênh lệch; việc đề nghị tiền bồi thường về đất khi giải phóng mặt bằng khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng; diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm.

Kết luận về diện tích đất sân bay Miêu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm là có căn cứ, có cơ sở, việc kiến nghị của ông Lê Đình Kình là không có căn cứ, không có cơ sở.

Quá trình rà soát, kiểm tra, Thanh tra Chính phủ làm rất nghiêm túc, chặt chẽ, có sự phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên - Môi trường. Khi Tổ công tác có báo cáo kết quả, tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và cá nhân Tổng Thanh tra Chính phủ đã xem xét và nghe giải trình thêm của Hà Nội để làm rõ các vấn đề; đồng thời tiến hành phân tích đánh giá, xem xét các ý kiến khác của người dân; qua đó cho thấy đã có những sơ hở trong việc quản lý đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm, khiến người dân coi đây là đất để canh tác, trong khi về mặt pháp lý lại là đất quốc phòng từ lâu.

Kết luận số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội là có căn cứ, có cơ sở, đảm bảo tính chính xác, khách quan

Thanh tra Chính phủ kết luận, việc tiến hành thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra, các nội dung của Kết luận thanh tra phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện Kết luận số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội. Đồng thời, đề nghị các cơ quan có trách nhiệm ở địa phương cần tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm nội dung kết luận thanh tra.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top