Bồi thường hỗ trợ, di chuyển chợ Hàng Bè 

0 Quốc Đô
(ANTĐ) - Ngày 30-6, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức họp phổ biến cụ thể với các  hộ kinh doanh ở chợ Hàng Bè về phương án xây dựng chợ, chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tại chợ tạm trong thời gian di chuyển chờ xây dựng chợ mới.

Bồi thường hỗ trợ, di chuyển chợ Hàng Bè 

(ANTĐ) - Ngày 30-6, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức họp phổ biến cụ thể với các  hộ kinh doanh ở chợ Hàng Bè về phương án xây dựng chợ, chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tại chợ tạm trong thời gian di chuyển chờ xây dựng chợ mới.

Các hộ kinh doanh chợ Hàng Da tại chợ tạm Phùng Hưng trong thời gian chờ xây xong chợ Hàng Da. 

Theo đó, 240 hộ kinh doanh ở chợ Hàng Bè sẽ được sắp xếp tại chợ tạm Phùng Hưng trong thời gian chờ xây dựng chợ mới tại phố Vọng Hà, phường Chương Dương.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi giải toả chợ Hàng Bè bao gồm: Hỗ trợ di chuyển tài sản: 3 triệu đồng/hộ. Hỗ trợ 680.000 đồng/hợp đồng di chuyển công tơ điện và 150.000 đồng/thuê bao đối với di chuyển điện thoại.

Hộ kinh doanh được hưởng mức hỗ trợ bằng 30% mức thu nhập một năm sau thuế theo mức bình quân của 3 năm liền trước đó. Nếu thời gian kinh doanh trong 3 năm trở lại, thì tính bình quân theo thời gian thực tế kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu 980.000 đồng thì được hỗ trợ là 980.000 đồng /hộ/tháng.

Nếu các hộ kinh doanh có nhu cầu, đăng ký ra kinh doanh tại chợ tạm Phùng Hưng thì dự kiến hỗ trợ 2 tháng. Đối với các hộ kinh doanh không kinh doanh tại chợ tạm, hoặc ngừng kinh doanh, thì dự kiến hỗ trợ 5 tháng (tuỳ vào thời gian xây dựng chợ mới).

Đối với các hộ kinh doanh thuộc diện gia đình chính sách, đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội thì được hỗ trợ từ 3 triệu đến 7 triệu đồng (tuỳ từng trường hợp cụ thể)

Ngoài ra, Hội đồng bồi thường còn thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng từ 3 triệu - 5 triệu đồng/hộ. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh tại chợ Hàng Bè được phép chuyển nhượng quầy sạp kinh doanh tại chợ mới nếu không có nhu cầu kinh doanh.

Quốc Đô

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top