Bộ Y tế đề xuất để Bộ Tài chính quản lý giá thuốc

0 Tiến Hưng
ANTĐ Tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược để lấy ý kiến đóng góp, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ thành lập Hội đồng liên ngành về giá thuốc gồm các thành viên là Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan. 
Đáng chú ý, về việc thành lập Hội đồng này Bộ Y tế đề xuất 2 phương án: phương án 1, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính và Hội đồng có bộ phận thường trực giúp việc đặt tại Bộ Tài chính; phương án 2, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Y tế và Hội đồng có bộ phận thường trực giúp việc đặt tại Bộ Y tế. Trong đó, Bộ Y tế cho rằng nếu lựa chọn phương án 1 sẽ phù hợp theo quy định của Luật Giá, đồng thời đảm bảo tính khách quan trong quản lý giá thuốc, còn nếu lựa chọn phương án 2 sẽ không đảm bảo tính khách quan do Bộ Y tế chính là đơn vị cấp phép sản xuất, lưu thông thuốc.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top