Bộ Tư pháp kiến nghị hủy bỏ

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - An ninh Thủ đô đã đăng loạt bài: “Phải có “sổ đỏ” mới được cấp phép xây dựng” nêu việc Quyết định số 79/QĐ-UB quy định từ 1-1-2008 phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) mới được xem xét cấp phép xây dựng là trái với thực tế cuộc sống.

Quy định Phải có “sổ đỏ” mới được cấp phép xây dựng:

Bộ Tư pháp kiến nghị hủy bỏ

(ANTĐ) - An ninh Thủ đô đã đăng loạt bài: “Phải có “sổ đỏ” mới được cấp phép xây dựng” nêu việc Quyết định số 79/QĐ-UB quy định từ 1-1-2008 phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) mới được xem xét cấp phép xây dựng là trái với thực tế cuộc sống.

Ngày 18-12, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã ban hành Công văn số 168/KTrVB gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Công văn nêu rõ: “Theo quy định của pháp luật, người dân chỉ cần 1 trong 11 loại giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất là được cấp phép xây dựng, kể cả trường hợp đất không có giấy tờ, nhưng được cơ quan có trách nhiệm xác nhận không có tranh chấp vẫn được phép xây dựng.

Sau khi nghiên cứu bước đầu, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhận thấy, Quyết định số 79/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội cần phải được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Quyết định này quy định: Các trường hợp sử dụng đất có các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 đến khoản 12 được xem xét cấp giấy xây dựng đến hết ngày 31-12-2007.

Từ ngày 1-1-2008, việc sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được cấp giấy phép. Nội dung quy định này không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng, cần được xem xét, hủy bỏ.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thông báo để Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẩn trương cho kiểm tra và xử lý đối với quyết định nói trên và thông báo cho Cục này trong vòng 30 ngày”.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top