Bộ Thông tin và Truyền thông sắp dùng 100% văn bản nội bộ dạng điện tử

0 Hà Linh
ANTD.VN - Đến 31-3-2019, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) sẽ được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật).

ảnh 1

Bộ TT-TT sẽ tiên phong trong việc sử dụng văn bản điện tử

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-BTTTT về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ TT-TT.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT-TT phải thực hiện đúng, đầy đủ Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ TT-TT ban hành kèm theo Quyết định số 2256/QĐ-BTTTT ngày 28-12-2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp tác nghiệp trên Hệ thống xử lý văn bản điện tử thuộc phạm vi thẩm quyền của mình.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số chuyên dùng được cấp để ký trực tiếp trên văn bản ban hành dưới dạng điện tử;

Không phát hành văn bản giấy đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đối với các văn bản đã được quy định chỉ gửi, nhận dưới dạng điện tử. Đến 31-3-2019, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị là dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật).

Cũng theo Chỉ thị 07, đối với các văn bản gửi tới các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước bên ngoài Bộ, phải gửi cả bản điện tử đã được ký số nếu bên nhận đã khai báo mã định danh trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Đến 30-6-2019, chỉ gửi văn bản điện tử, không gửi văn bản giấy đến các bộ, ngành, địa phương đã ban hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top