Bổ sung, sửa đổi nhiều điểm liên quan đến thuế thu nhập cá nhân

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 62 sửa đổi, bổ sung nhiều điểm liên quan đến thuế  thu nhập cá nhân (TNCN) mà thông tư trước đây chưa quy định, quy định chưa rõ hoặc không hợp lý.

Bổ sung, sửa đổi nhiều điểm liên quan đến thuế thu nhập cá nhân

(ANTĐ) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 62 sửa đổi, bổ sung nhiều điểm liên quan đến thuế  thu nhập cá nhân (TNCN) mà thông tư trước đây chưa quy định, quy định chưa rõ hoặc không hợp lý.

Theo quy định mới, người nộp thuế có mẹ kế, bố dượng cũng được tính là người phụ thuộc nếu thỏa mãn một số điều kiện. Thông tư mới cũng hướng dẫn cụ thể hơn về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì, chú bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác vào người phụ thuộc, kể cả những người mà người nộp thuế không trực tiếp nuôi dưỡng.

Với hướng dẫn này, khái niệm “phải nuôi dưỡng trực tiếp” rộng hơn, có thể người phụ thuộc ở cùng hộ khẩu với người nộp thuế, không cùng hộ khẩu hoặc ở nơi khác.

Với trường hợp đối tượng nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công thường xuyên, ổn định từ 2 nơi trở lên; hoặc vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công thường xuyên ổn định; hoặc có thu nhập từ kinh doanh thường xuyên ổn định từ 2 nơi trở lên thì đối tượng nộp thuế được lựa chọn nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Theo đó, khi tính giảm trừ cho bản thân, đối tượng nộp thuế được lựa chọn khai giảm trừ cho bản thân ở một nơi phát sinh thu nhập; đồng thời phải thông báo cho đơn vị chi trả thu nhập khác hoặc cơ quan thuế để không tính giảm trừ trùng.

Khi đối tượng nộp thuế có nhiều người phụ thuộc mà số người phụ thuộc tính giảm trừ ở một nơi phát sinh thu nhập không đủ giảm trừ thì được đăng ký số người phụ thuộc chưa giảm trừ hết vào nơi phát sinh thu nhập khác để được giảm trừ.

Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm
về tính chính xác của nội dung kê khai

Một điểm mới của Thông tư 62 là, không còn quy định khấu trừ thuế TNCN đối với cổ phiếu chưa niêm yết theo giá trị sổ sách với một số trường hợp. Theo đó, cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý thì giá chuyển nhượng cổ phiếu làm căn cứ để khấu trừ thuế được căn cứ theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

Nếu trên hợp đồng không ghi giá thì căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng do người chuyển nhượng tự khai. Cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu không ghi giá trên hợp đồng tự khai giá chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai.

Trường hợp cơ quan thuế có căn cứ xác định giá ghi trên hợp đồng hoặc giá tự khai là không đúng thực tế thì nơi này được quyền ấn định giá chuyển nhượng để tính lại số thuế phải nộp, đồng thời phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng thì chưa phải nộp thuế TNCN chỉ khi chuyển nhượng số cổ phiếu này mới phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn. Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá thì không phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Cá nhân cho thuê nhà, tài sản trước năm 2009 và đã thu tiền cho thuê cho cả thời gian từ năm 2009 trở đi, đã khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên toàn bộ doanh thu thu trước.

Từ ngày 1-1-2009, cá nhân cho thuê được quyền lựa chọn giữ nguyên mức thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho doanh thu từ năm 2009 trở đi hoặc tính lại theo Luật Thuế TNCN.

Người nộp thuế sẽ được hoàn thuế hoặc bù trừ do người cho thuê nhà, tài sản nếu số thuế TNCN phải nộp thấp hơn số thuế TNDN đã nộp. Việc hoàn thuế hoặc bù trừ do người cho thuê nhà, tài sản đề nghị.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top